Maasbrug Roermond heeft naam van cartoonist Louis Raemaekers

Maasbrug Roermond heeft naam van cartoonist Louis Raemaekers

De Maasbrug in Roermond is vandaag omgedoopt in Louis Raemaekersbrug.

Behalve de Maasbrug zelf wordt ook het plein voor de ECI Cultuurfabriek naar de Roermondse politiek tekenaar vernoemd.

De ambassadeurs van België en Duitsland en hoge vertegenwoordigers van Frankrijk, Groot Brittannië en de Verenigde Staten van Amerika zullen samen met de in Roermond geboren politiek tekenaar Joep Bertrams de nieuwe naam onthullen.

De stichting Louis Raemaekers ijverde al langer voor de naamswijziging en is verheugd dat het stadsbestuur die wens honoreerde.

|
|

Wereldberoemd, maar niet geliefd in Nederland

Raemaekers (1869-1956) is in Limburg amper bekend, maar is wereldberoemd, met name vanwege zijn prenten ten tijde van de Eerste Wereldoorlog.

|
Hij was internationaal een zeer gewaardeerd persoon omdat hij - als inwoner van een neutraal land - opkwam voor het bezette België. Hij kwam zodoende in contact met de Engelse propagandadiensten. Die zetten hem in om de mensen te overtuigen van de noodzaak van ingrijpen. Ariane de Ranitz, die een biografie over Raemaekers schreef

Toen Amerika de oorlog verklaarde aan Duitsland, werd Raemaekers als een held ontvangen op het Witte Huis en reisde hij een half jaar door Amerika om de gewapende strijd tegen de Duitsers te propaganderen.

Zijn houding werd echter niet gewaardeerd in eigen land. Men vond dat Nederland neutraal moest blijven en er werd gevreesd dat de provocerende prenten van Raemaekers ervoor zouden zorgen dat de Duitsers ook hier binnenvielen.

Wie was Louis Raemaekers?

Tekenaar Louis Raemaekers werd op 6 april 1869 geboren in Roermond.

In de Eerste Wereldoorlog werd hij bekend als politiek tekenaar. Zijn eerste tekeningen verschenen in De Telegraaf. Later leverde Raemaekers publicaties aan het Britse propagandabureau Wellington House.

Raemaekers kwam uit gezin met veel belangstelling voor kunst en toneel. Al jong viel hij op door zijn tekentalent, met zijn portretten, landschappen en stadstaferelen.

Raemakers startte zijn opleiding aan de Gemeente Teekenschool in Roermond en ging in Amsterdam verder aan de Rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers en de Rijksschool voor Kunstnijverheid.

Na een kort verblijf in Brussel vertrok hij in 1895 naar Wageningen om er op drie scholen actief te zijn als tekenleraar of directeur. Ook werkte Raemaekers als boekillustrator en boekbandontwerper. Daardoor viel zijn werk op bij bijvoorbeeld het Algemeen Handelsblad, dat hem opdrachten gaf voor politieke tekeningen. In 1912 verliet Raemaekers het onderwijs, vertrok naar Haarlem en legde zich volledig toe op het bijna dagelijks leveren van politieke tekeningen.

Raemaekers was bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog geschokt door de inval van de Duitsers in het neutrale België. Hij koos partij tegen Duitsland en voor de geallieerden. Zijn meest aangrijpende prenten dateren uit die eerste maanden van de oorlog. Nederland kon volgens hem niet neutraal blijven.

Raemaekers' tekeningen werden vanaf 1915 ook in het buitenland verspreid. In Frankrijk gebeurde dat in een aantal bundels met prentbriefkaarten; in Engeland op een grote tentoonstelling in Londen. Een overweldigend succes viel hem te beurt.

Raemaekers maakte in 1917 een reis naar Amerika en hij werd ontvangen door president Woodrow Wilson en door oud-president Theodore Roosevelt, die grote bewondering had voor zijn tekeningen. Roosevelt noemde de prenten van Raemaekers de 'meest indrukwekkende van de achtenswaardige bijdragen van neutrale partijen aan de beschaving tijdens de Wereldoorlog'. Publicatie van Raemaekers' tekeningen zorgde voor een kanteling in de publieke opinie in het voordeel van de geallieerde naties. Die oordeelde eerder nog dat de Verenigde Staten zich niet in die verre oorlog moesten mengen. Na de Eerste Wereldoorlog vestigde Raemaekers zich in Brussel om er te werken voor de dagbladen Le Soir en De Telegraaf. In Nederland waardeerde men hem minder vanwege vermeend onvaderlandslievend gedrag.

In de jaren dertig van de twintigste eeuw kantte Raemaekers zich opnieuw fel tegen Duitsland. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was voor hem aanleiding om in 1939 te verhuizen naar Engeland en in 1940 naar de Verenigde Staten. Na de oorlog keerde Raemaekers terug naar België. In 1953 kwam hij naar Nederland, waar hij op 25 juli 1956 in Scheveningen overleed.

Tentoonstellingen in Maastricht in 1938 en Roermond in 1949 brachten hem uiteindelijk toch erkenning in eigen land.

In 2006 vond een herdenking plaats ter gelegenheid van het vijftigste sterfjaar van Raemaekers, met een tentoonstelling in het Stedelijk Museum van Roermond.

Bron: Wikipedia

Nog meer over Raemaekers

Stichting Louis Raemaekers

De stichting Louis Raemakers zet zich in om het werk van Raemaekers onder de aandacht te houden. Zij geeft lezingen en houdt exposities. Vorig jaar kwam de biografie van Raemaekers uit.

De stichting is verheugd dat de cartoonist wordt geëerd met een brug en een plein. "Het is zeker een vorm van eerherstel", zei Ariane de Ranitz. in 2014 naar aanleiding van een tentoonstelling die toen liep:

|

Logo 1Limburg

Programma's