Maandag 31 mei: Broeken en Weerden in de Maascorridor

Maandag 31 mei: Broeken en Weerden in de Maascorridor

Voor vandaag hebben we een wandeling gekozen uit het Pieterpad. We vertrekken in Kaldenbroek en eindigen onze wandeling in de Océ Weerd in Venlo.

Edmond Staal en Maurice NijstenTussen Grubbenvorst en Lottum ligt een oude, grotendeels verlande Maasarm, het Kaldenbroek, eigendom van Stichting het Limburgs Landschap. Hier liggen broekbos, aangelegde populierenbossen en vochtige graslanden. Op de hogere gronden liggen droge loof- en naaldbossen. Door de oude Maasmeander stromen de Lottumer Molenbeek en de Broekloop. Het kleinschalig landschap biedt dekking aan veel diersoorten. Bijzonder zijn de natte elzen-en berkenbroekbossen in de laagste delen van het Kaldenbroek. In het landschap ligt de monumentale kasteelboerderij Kaldenbroek. In een schuur van Huize Kaldenbroek komt de kerkuil tot broeden. Bijna alle broedgevallen vinden tegenwoordig plaats in speciaal voor de soort geplaatste nestkasten.Edmond vertelt hier over de historie en over de actie van de bevolking om dit fraaie landschap te behouden.

Grote groene sabelsprinkhaanEn verder gaat de wandeling en wel via de Broekeindweg richting Grubbenvorst. Door het centrum van Grubbenvorst lopen we naar het pontveer over de Maas. Aan de overkant van de Maas gaan we rechtsaf, de weg naar Velden. In het Maasdal tussen Grubbenvorst en Velden is er ook de ruimte voor allerlei diersoorten. De weilanden en Maasheggen vormen hier het landschap. Als broedvogel is de kievit in het Maasdal sterk achteruitgegaan door de intensieve landbouw. Veel nesten mislukken door een grondbewerking. Grauwe ganzen daarentegen zijn vaak te zien in het Maasdal. In onze provincie komen vele honderden paren tot broeden. Echt talrijk zijn grauwe ganzen als wintervogel en tijdens de trek.

Onze wandeling loopt langs het bosgebied de Weerd, een eiken- berkenbos. In dit relatief kleine, geïsoleerde bos leven toch best veel dieren. We observeren een tijdje een eekhoorn aan de maaltijd. Ze eten uit het vuistje en wel door nootvruchten tussen de pootjes te klemmen.

En verder gaat onze wandeling en wel door een gedeelte van de Maascorridor, ook in bezit van Stichting het Limburgs Landschap. De afwisselende vegetatie in de Maascorridor maken het gebied interessant voor recreërende bezoekers, dier en plant. In natuurontwikkelingsgebieden, zoals de Maascorridor kun je je eigen weg kiezen. Heerlijk struinen door de nieuwe ruige natuur.

kievitVanuit de ruige natuur van de Maascorridor arriveren we hier bij een kapel met een rijke historie, de kapel van Genhooi. O.L. Vrouw van Genhooi geldt als beschermvrouwe van de stad Venlo. Edmond vertelt hierover. Aan de Noord-Westrand van Venlo bevindt zich de Océ- Weerd…. Fraaie riviernatuur! In deze ruigte is de grote groene sabelsprinkhaan beslist geen zeldzaamheid. Het voedsel bestaat voornamelijk uit andere insecten die op planten leven. Ook wordt soms wel aan planten geknaagd.

De wandeling door de Océ Weerd brengt ons in Venlo, het eindpunt van de route voor vandaag. We zien in deze aflevering o.a. eekhoorn, buizerd, kerkuil, sabelsprinkhaan, pimpelmees, koolmees, eekhoorn, boommarter, gaai, veldmuis , grauwe ganzen en nog veel meer.

Logo 1Limburg

Programma's