Maandag 29 augustus: Boven plateaus en droogdalen

Maandag 29 augustus: Boven plateaus en droogdalen

We vertrekken vandaag met de L1 luchtballon bij chateau Sint-Gerlach in Houthem.

De meanderende Geul, het chateau en Ingendael in één beeld gevangen. Ingendael kent een grote dynamiek. Overstromingen van de Geul en opwellend grondwater worden NLGerlach.jpgafgewisseld met droogvallen in sommige zomers. Vanuit de luchtballon mooi te zien: de heuvelrug van de Bergse Heide De Bergse Heide is ook in bezit van Stichting het Limburgs Landschap. De vochtige graslanden rond Ingendael gaan over in hellingbossen en die gaan weer over in plateaubos. Voor wandelaars een mooie afwisseling. We varen weer verder met de L1 luchtballon en komen boven de Bemelerberg, één van de soortenrijkste reservaten van Stichting het Limburgs Landschap.

Bloemrijke graslanden, heggen, hoogstamboomgaarden en holle wegen zijn de belangrijkste landschapselementen in deze omgeving. Ook een aantal grotten, die niet voor het publiek toegankelijk zijn, vormen de Bemelerberg. Het plateau van Margraten met in het centrum groeve ’t Rooth. En boven op het plateau zien we de Van Tienhovenmolen. In 1956 kreeg het Limburgs Landschap deze molen in eigendom. Op het plateau van Margraten bevindt zich ook een groot akkerreservaat. In het kader van beheer, gericht op de hamster worden gewassen als granen, luzerne, bladramenas en vlas verbouwd Groeve ’t Rooth heeft zich inmiddels tot een bijzonder natuurgebied ontwikkeld. Om dit landschap te beheren werken de Stichting het Limburgs Landschap en het mergelwinbedrijf samen.

NLBemelerberg.jpgIn de mergelwanden van de groeve zien we een belangrijk deel van de ontstaansgeschiedenis van Zuid- Limburg. De kalksteenlagen van Groeve ’t Rooth zijn gevormd in een periode van 70 tot 65 miljoen jaar geleden. Tenslotte nog een blik op de recente uitbreiding van de groeve. Wat zou Zuid- Limburg zijn zonder graften, heggen en houtwallen? Op de helling is, vanuit de lucht, mooi te zien hoe de beplanting afstromend water tegenhoudt om zodoende erosie te bestrijden. Tegelijkertijd zijn graften, heggen en houtwallen verbindingswegen tussen de bosjes voor allerlei dieren.

NLgelbuikvuurpad.JPGWe varen weer verder en komen boven het Savelsbos. Gezichtsbedrog: geen broccoli of andere groenten in beeld, maar een luchtopname boven het Savelsbos. Dan gaat ballonvaarder Ton Kurvers op zoek naar een geschikte landingsplaats. En zo eindigt dan onze vaart van vandaag.

We zien in deze aflevering o.a. bosuil, geelbuikvuurpad, vroedmeesterpad, das, eekhoorn, buizerd, grote bonte specht en hamster.

Logo 1Limburg

Programma's