Maandag 25 februari: Landgoed De Hamert

Maandag 25 februari: Landgoed De Hamert

Landgoed de Hamert is onderdeel van de Maasduinen en voor velen nog onbekend stuk waardevol Limburgs landschap in het noorden van de provincie. Het landgoed is van zo’n groot belang dat het zelfs opgenomen is in Nationaal Park de Maasduinen .

Grote delen van de Maasduinen zijn in de vorige eeuw bebost voor de productie van mijnhout. De schapenteelt had economisch geen zin meer. Landgoed de Hamert is een van de weinige grote heide- gebieden die aan bebossing ontkomen zijn. Men kan hier nog genieten van weidse vergezichten over heidevelden en vennen. Er lopen meerder wandelroutes van verschillende lengtes.

In de jaren 80 heeft er op de uitgestrekte heidevelden een groot natuurherstelproject plaatsgevonden. De heide was in de loop der jaren verdrongen door grassen als gevolg van de zure regen. Ook ontkiemden steeds meer bomen op de hei. Dat is weliswaar een natuurlijk proces, maar Het Limburgs Landschap wil graag de heidevelden met de bijbehorende soortenrijkdom in stand houden. Door het weghalen van de vergraste heide kwam weer kaal voedselarm zand aan de oppervlakte. De struikheide voelt zich daar prima thuis. Aansluitend wordt er nu met schapen begraasd. Die houden de voedselarmoede in stand en voorkomen dat gekiemde bomen uitgroeien

Wie wandelt over de Hamert komt regelmatig cultuurelementen tegen. Zo ligt er het oorlogsmonument ter nagedachtenis aan geëxecuteerde Limburgse verzetsstrijders.
Een ander monument is het duizenden jaren oude Vorstengraf. Het is een van de grootste grafheuvels van Nederland en volgens velen de mooist gelegen grafheuvel. Zo op het hoogste punt van een van de stuifduinen .

Aan de zuidkant van de Hamert stroomt in een dal een snelstromende beek, het Geldernsch-Niers kanaal. Dit kanaal werd eeuwen geleden gegraven om overtollig water vanuit Duitsland af te voeren naar de Maas. Door de hoogteverschillen ging het water op de Hamert snel stromen en heeft het zich in het landschap ingesleten en kreeg het kanaal de uitstraling van een wild stromende bergbeek.

Ooit was het Heerenveen een groots moeras in een oude Maasarm. De grootste gedeeltes daarvan werden in de vorige eeuw ontgonnen tot landbouwgebied. Daardoor droogden ook delen van Landgoed de Hamert uit. Na de aankoop van een landbouwgebied kon een groot restauratieproject opgezet worden met hulp van velen. Er ligt nu weer een soortenrijk moeras.

In deze aflevering ontmoeten we de heer Huib Straatman. Zijn oom en tante, het echtpaar Ten Bos uit Almelo, was eigenaar van de Hamert. Na hun dood dreigde het gebied na een geruchtmakende veiling ontgonnen te worden.

In deze aflevering zien we o.a. de wespendief, bunzing, graspieper, oeverloper, rugstreeppad, hermelijn, zandhagedis en vos

Logo 1Limburg

Programma's