Maandag 24 maart: Landgoed Goedenraad

Maandag 24 maart: Landgoed Goedenraad

Landgoed GoedenraadTussen Eys en Simpelveld ligt landgoed Goedenraad.

Landgoed Goedenraad heeft naast het kasteel met zijn fraaie park een heel aantal bijzondere landschappelijke elementen als poelen, graften en knotbomen.

Langs de kasteeltuin stroomt de Eyserbeek.

Een vijver en de diverse poelen langs de beek worden deels gevoed door schoon bronwater.

Het water biedt uitstekende voortplantingsplaatsen voor amfibieën.

Het kasteel Goedenraad is in 1777 gebouwd. De boerderij naast het kasteel stamt uit 1764. De rond het kasteel gelegen tuin laat zowel aspecten zien van de formele tuinaanleg volgens de Franse stijl en men ziet een landschappelijke, meer Engelse stijltuin.

In de tuin ligt een gegraven vijver, voor veel amfibieën een goede voortplantingsplaats. De kasteeltuinen zijn niet voor het publiek toegankelijk.

Kasteel GoedenraadAchter het kasteel ligt het hellingbos met zijn enorme, eeuwenoude beuken. De bomen zijn soms wel 35 meter hoog en de oudste staan er al meer dan 200 jaar.

Beuken groeien op droge, matig voedselrijke hellingen als deze.

Deze bomen zijn hier echter aangeplant, omdat de hellingen niet geschikt waren voor akkerbouw of beweiding.In het midden van de jaren 80 zijn er honderden meters nieuwe heggen aangelegd langs de holle weg naar het hellingbos.

Een restant van het verleden is te zien in het hellingbos. Verscholen tussen rododendrons ligt deze begraafplaats.

Het graf van de laatste particuliere eigenaar van Goedenraad: Willem Frowein. Goedenraad is een veelzijdig gebied. Op sommige plaatsen mag de natuur haar gang gaan en andere delen zijn duidelijk door de mens beïnvloed.

Het Limburgs Landschap heeft zelf de verantwoordelijkheid om naast het beheer van de waardevolle hellingbossen de op het landgoed aanwezige landschapselementen te behouden.

HermelijnWe ontmoeten in deze aflevering Jan van Susanten. Hij is de huidige bewoner van een van de bijgebouwen van het kasteel.

Zijn vader, Jan van Susante senior, heeft er destijds voor gezorgd dat Het Limburgs Landschap kasteel Goedenraad met het bijbehorende landgoed in bezit kreeg.

We zien in deze aflevering o.a. de vlaamse gaai, zwarte specht, bosuil, groenling, padden, hermelijn, koekoek, spreeuw, geboorte citroenvlinder, egel.

Logo 1Limburg

Programma's