Leerlingen gaan religieus erfgoed onderhouden

Leerlingen gaan religieus erfgoed onderhouden

Leerlingen van vakopleidingen en werknemers van sociale werkplaatsen worden ingezet voor het onderhoud van klein religieus erfgoed. Daarmee moet worden voorkomen dat bijvoorbeeld kruisen en kapellen verloren gaan.

Nu wordt dat onderhoud gedaan door vrijwilligers, maar dat worden er steeds minder. Als buurtverenigingen, stichtingen of gemeenten hulp nodig hebben kunnen ze voortaan een beroep doen op de Monumentenwacht Limburg. De provincie Limburg heeft 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het herstel van religieus erfgoed. Dat is bedoeld voor de komende drie jaar. Ook wordt er van het geld een restauratieatelier opgezet.

Logo 1Limburg

Programma's