Leden voor humaan beleid jonge asielzoekers

Leden voor humaan beleid jonge asielzoekers

Het CDA-congres heeft een afgezwakte resolutie over alleenstaande minderjarige vreemdelingen aangenomen. Dat gebeurde op het partijcongres in Utrecht. Van de aanwezige leden stemde 85 procent voor de resolutie, die de partij oproept een humaan beleid te voeren ten aanzien van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Formeel ging de resolutie niet over de uitzetting van Mauro Manuel naar zijn geboorteland Angola. Toch betrokken veel sprekers de 18-jarige jongen in hun betoog.

De resolutie is niet bedoeld als oproep aan minister Leers (Asiel en Immigratie) om Mauro toch in Nederland te laten blijven. Dinsdag beslist de Tweede Kamer of Mauro wordt uitgezet.

Fractie
De Tweede Kamerfactie fractie gaat aan de slag met de resolutie. Maar de situatie van Mauro verandert volgens Tweede Kamerlid Raymond Knops verder niet. Dat zei hij in een eerste reactie. Hij voert namens de fractie het woord over de kwestie van Mauro. Knops heeft de boodschap van de resolutie zo opgevat dat de CDA-fractie 'er iets mee moet'. Maar hij benadrukte dat het congres niet kan besluiten over een verblijfsvergunning voor Mauro.

De resolutie vraagt de fractie niet het besluit aan te vechten om Manuel geen verblijfsvergunning te geven. Dat zei CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma. De resolutie gaat wat hem betreft over een beter asielbeleid in de toekomst en niet over een individueel geval. Het congres heeft daarom volgens hem ook niet aan minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) gevraagd om zijn besluit terug te draaien dat Mauro het land uit moet.

Leers
Minister Gerd Leers van Immigratie en Asiel ziet de resolutie ook niet als een uitspraak over Mauro. Hij zegt net als het congres te willen werken aan een humaan asielbeleid waarin niet de zieligheid maar de kracht van mensen centraal staat. Leers ziet de resolutie daarom als ondersteuning van zijn beleid.

Logo 1Limburg

Programma's