L1NWS: Oplossingen gepresenteerd voor tegengaan wateroverlast

L1NWS: Oplossingen gepresenteerd voor tegengaan wateroverlast

Wateroverlast in het zuiden van de provincie blijft de gemoederen bezighouden.

Zo gauw er weer regen voorspeld wordt houden bewoners in Meersen en Oirsbeek hun hart vast.

Het waterschap heeft gisteren een informatiebijeenkomst gehad met de bewoners om tot een oplossing te komen.

Jerome van Dongen had flinke last van het wassende water, zegt hij tegen verslaggever Rian Moonen.

|

Wat wel de oplossing is, moet blijken uit gesprekken die het waterschap voert met de buurtbewoners. Gisteravond was hiervan een eerste ronde. Aan de telefoon Josette van Wersch van het Waterschap:

Waterschap
- realiseren van regenwaterbuffers van, in eerste instantie, 40.000 kuub
- aanvullende noodmaatregelen om pieken bij noodweer op te vangen

LLTB en Staatsbosbeheer
- Op akkers 10 millimeter water extra vasthouden

Gemeente
- Voorbeelden gegeven van wat er nu gedaan wordt en wat er in de toekomst gepland staat

Buurtbewoners en ondernemers
- Suggesties om de riolering extra te onderhouden als er een piek-bui dreigt
Josette van Wersch van het Waterschap

Op 10 december is er een volgende informatiebijeenkomst.

L1 Radio

Luister L1 Radio via L1.nl/Radio of op FM 95.3 en 100.3.

L1 Radio is ook via DAB+ te beluisteren, op kanaal 7A.

Logo 1Limburg

Programma's