L1NWS: 'Digitalisering bij overheidspersoneel en scholen blijft achter'

L1NWS: 'Digitalisering bij overheidspersoneel en scholen blijft achter'

Digitalisering speelt een steeds grotere rol in het Limburgse bedrijfsleven.

Dat blijkt uit de jaarlijkse zogeheten "Sociale Innovatie Monitor Limburg".

Maar de digitale vaardigheden van werknemers in industrie en bedrijfsleven enerzijds, en niet-commerciële organisatie anderzijds verschilt sterk.

Dat zegt Jol Stoffers van de Zuyd Hogeschool, en mede-onderzoeker:

|

Een ander probleem waar de onderzoekers tegenaan liepen is de "duurzame" inzetbaarheid van oudere werknemers.

Daarmee wordt bedoeld dat het werk wordt aangepast aan de capaciteiten:

|

Bedrijven en organisaties moeten natuurlijk opleidingen aanbieden, maar het is ook in het belang van de werknemer en diens positie op de arbeidsmarkt dat daar gebruik van wordt gemaakt.

Het onderzoek voor de Sociale Innovatie Monitor is gehouden onder 201 Limburgse bedrijven en organisaties. Het rapport is een initiatief van Zuyd Hogeschool het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt en de Limburgse Werkgevers Vereniging.

Logo 1Limburg

Programma's