L1mburg Centraal: waterschap kon hoogwater Heuvelland lastig voorspellen

L1mburg Centraal: waterschap kon hoogwater Heuvelland lastig voorspellen

Waterschap Limburg had grote moeite om tijdens het hoogwater van half juli precies te voorspellen wat er gebeurde met de waterstanden van de Geul en Gulp in het Heuvelland. Dat blijkt uit een evaluatie die het waterschap door een extern bureau heeft laten uitvoeren. Dijkgraaf Patrick van der Broeck is onze gast aan tafel.

Volgens de bevindingen van het instituut voor veiligheids- en crisismanagement was er juist bij de veiligheidsregio's grote behoefte aan exacte voorspellingen. "Welke gebieden lopen wanneer onder? Dit is echter nooit exact met 100 procent zekerheid te voorspellen. Zeker niet voor het regionaal watersysteem in het Heuvelland met haar vele vertakkingen en wisselend landschap."

Meten is weten
Mede daarom kwamen de extreme overstromingen in de omgeving van Valkenburg voor velen als een verrassing. En moesten er op laatste moment duizenden mensen worden geëvacueerd. Ook was de grote vraag of de waterkeringen langs de Maas het wel of niet zouden houden. Iedereen keek daarbij naar de actuele berekeningen van het waterschap. Het rapport zegt daarover: "Daarbij was een dergelijke zware neerslag nooit eerder voorzien en waren er daarom ook geen eerder opgestelde berekeningen van de gevolgen daarvan. Bovendien heeft het waterschap ondanks een uitgebreid meetnet geen volledig beeld van het waterpeil op elke locatie in het gehele watersysteem."

Communicatie
Verdere conclusies in de evaluatie zijn onder meer dat het personeel van het waterschap tijdens de crisis een extreem zware inspanning heeft geleverd en dat overdracht en communicatie altijd beter kan. Het waterschap had daarbij te maken met twee veiligheidsregio's, in noord en zuid. De communicatie tijdens de crisis was 'soms een zoektocht'. "Veel partijen speelden een rol en door de GRIP-opschaling waren de veiligheidsregio's formeel in de lead. Maar voor het publiek is het prettig als één organisatie informatie naar buiten brengt."

Bewustwording
Uiteraard zijn er aanbevelingen voor de toekomst. Zo moeten er nieuwe rampenbestrijdingsplannen komen en moet de crisisorganisatie worden versterkt. Verder wordt er gepleit voor meer rampenoefeningen en extra bewustwording bij alle crisisfunctionarissen. En de partijen moeten precies weten wat hun eigen verantwoordelijkheden zijn bij een ramp. Of zoals in het rapport staat: "Onderling liepen de verwachtingen van de verschillende partners bij deze watercrisis over en weer uiteen. De verwachtingen lagen ten aanzien van het waterschap soms hoger dan van het waterschap verwacht kan en mag worden."

Eén systeem
Het waterschap wil ook in België en Duitsland meetpunten in de zijrivieren aanleggen. Op dit moment zijn ze afhankelijk van gegevens die ze krijgen van de buurlanden. Met deze nieuwe meetpunten kan het waterschap eerder alarm slaan, mocht het water stijgen. Ook wil het waterschap verandering in de meetpunten in de Maas. Die vallen nu onder Rijkswaterstaat. De zijrivieren die uitmonden in de Maas vallen onder het waterschap. Als die rivieren snel stijgen gaat het peil van de Maas dat ook doen. Omdat tijdens het hoogwater in juli er twee verschillende meetsystemen waren, kon er moeilijk voorspeld worden hoe hoog het water in de Maas ging stijgen. Het waterschap wil daar verandering in en pleit voor één systeem.

L1mburg Centraal

Ons nieuws, jouw verhaal, dagelijks om 17:30 op L1 TV
Meer L1mburg Centraal op L1.nl/L1mburgCentraal

L1mburg Centraal - 18 mei 2022

L1mburg Centraal - 18 mei 2022

L1mburg Centraal: Limburg treft maatregelen tegen droogte

L1mburg Centraal: Limburg treft maatregelen tegen droogte

L1mburg Centraal: tijdelijke woningen in elke kern van Roerdalen

L1mburg Centraal: tijdelijke woningen in elke kern van Roerdalen

L1mburg Centraal: natuur gaat boven landbouw bij droogte in De Peel

L1mburg Centraal: natuur gaat boven landbouw bij droogte in De Peel

L1mburg Centraal: gas duurder, sporters moeten liefst thuis douchen

L1mburg Centraal: gas duurder, sporters moeten liefst thuis douchen

L1mburg Centraal: basisschoolleerlingen doen weer verkeersexamen

L1mburg Centraal: basisschoolleerlingen doen weer verkeersexamen

Logo 1Limburg

Limburgse politie maakt 75.000 overuren

Limburgse politie maakt 75.000 overuren

De politie van Limburg heeft vorig jaar zo'n 75.000 overuren gemaakt. Dat kwam met name door demonstraties over de coronamaatregelen, maar ook protesten tegen racisme en het stikstofbeleid.

Zandzakdammen in strijd tegen de droogte

Zandzakdammen in strijd tegen de droogte

Waterschap Limburg heeft inmiddels 40 zandzakdammen geplaatst in Noord- en Midden-Limburg. Niet om het water weg te houden, maar om water langer in de beken en sloten vast te houden in strijd tegen verdroging.

Programma's