L1mburg Centraal: Verkeersdoden in Limburg: van 46 in 2017 naar 58 in 2018

L1mburg Centraal: Verkeersdoden in Limburg: van 46 in 2017 naar 58 in 2018

Sinds begin jaren zeventig is er altijd een dalende lijn geweest in het aantal verkeersdoden. Maar sinds 2014 stijgt het aantal weer licht. I 2018 zien we een plotselinge stijging van ruim 10 procent, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Een directe verklaring daarvoor is er niet. Er spelen zoveel factoren: onoplettendheid door smartphones, agressie in het verkeer, toename van oudere verkeersdeelnemers, het speelt allemaal mee. In Limburg vielen vorig jaar 58 doden in het verkeer, 12 meer dan het jaar ervoor.

L1mburg Centraal

Ons nieuws, jouw verhaal, dagelijks om 17:30 op L1 TV.
Meer L1mburg Centraal op L1.nl/L1mburgCentraal.

Logo 1Limburg

Programma's