L1mburg Centraal: Tweederde van de statenleden is afgezwaaid

L1mburg Centraal: Tweederde van de statenleden is afgezwaaid

De politieke aardverschuiving na de Provinciale Statenverkiezingen vorige week, is nu echt zichtbaar in het Limburgs Parlement. Vandaag namen 30 van de 47 statenleden afscheid van de provinciale politiek. Sommigen waren niet meer herkiesbaar, anderen kregen te weinig stemmen om terug te mogen keren.

L1mburg Centraal

Ons nieuws, jouw verhaal, dagelijks om 17:30 op L1 TV.
Meer L1mburg Centraal op L1.nl/L1mburgCentraal.

Logo 1Limburg

Programma's