L1mburg Centraal: Gevolgen lage waterpeil steeds meer merkbaar

L1mburg Centraal: Gevolgen lage waterpeil steeds meer merkbaar

Het lage waterpeil in onze rivieren hindert niet alleen de scheepvaart, ook trekvissen hebben er veel last van. De situatie in de Maas is het meest zorgwekkend.

Eerst de Maas, de regenrivier die ontspringt in Noord Frankrijk, het waterpeil is nog maar 10% van wat het normaal is. Geen 250, maar 25m3 per seconde.

Die andere rivier die door Lim stroomt, de Roer, die ontspringt in de Hoge Venen in Belgie. Ook door deze rivier stroomt nu veel minder water, nog niet eens de helft van wat er normaal doorheen stroomt. Geen 18, maar slechts 8 m3 per seconde.

L1mburg Centraal

Ons nieuws, jouw verhaal, dagelijks om 17:30 op L1 TV.
Meer L1mburg Centraal op L1.nl/L1mburgCentraal.

Logo 1Limburg

Programma's