Wieërter Vastelaovendj Lidjes Festival WVLF

Weert

Een Wieërter Vastelaovendj Lidjes Festival voor ons allemaal!
Op zondag 6 november vanaf 15.11 uur is iedereen die houdt van Vastelaovendj en de daarbij behorende muziek van harte welkom in het theatercafé de Huiskamer aan de Wilhelminasingel in Weert. Daar staat het vierde Wieërter Vastelaovendj Lidjes Festival (afgekort WVLF) op het programma.
6 gloednieuwe Wieërter vastelaovendjlidjes worden daar live gepresenteerd aan het publiek dat, samen met de deskundige jury, de uiteindelijke Vastelaovendjschlager van heel Weert mag kiezen. De winnaar wordt geëerd met de “Fried van Dooren Wissel Trofee” en zal zijn liedje gedurende het hele Vastelaovendj seizoen 2022-2023 mogen presenteren bij tal van Vastelaovendj-aktiviteiten in de regio Weert.
De entree is gratis. Heb je dus zin in een gezellige middag met leuke Vastelaovendjmuziek, kom dan zondag 6 november naar theatercafé de Huiskamer
’n Wieërter Vastelaovendj Lidjes Festival vör os allemaol!

Op zoondig 6 november vanaaf 15.11 oore és ederein dae hultj van Vastelaovendj en de daobeej behuuërendje meziek van hérte welkom in ’t theatercafé de Huiskamer aanne Wilhelminasingel in Wieërt. Dao stieët ’t veerdje Wieërter Vastelaovendj Lidjes Festival (aafgekortj WVLF) op ’t program.
6 gloednow Wieërter Vastelaovendjlidjes waere dao live geprizzentieërdj aan ’t pebliek dét, same met de deskundige zjurie, de uuteindelikke Vastelaovendjschlager van Wieërt moog keeze. De winnaar wuuërdj geieërdj met de “Fried van Dooren Wissel Trofee” en zal z’n lidje gedeurendje ’t hieële Vastelaovendjsezoên 2022-2023 mooge prizzentieëre op tal van Vastelaovendjaktiviteite in de regio Wieërt.
De entree és gratis. Hejje dus zin in ‘ne gezellige middig met schoeëne Vastelaovendjmeziek, komtj dan zoondig 6 november nao theaterkefee de Huiskamer.

Info

Waar: WEERT

Wanneer: zondag 6 november 2022 van 15:00 tot 18:00

Website: www.wvlf.nl

Terug naar evenementen