Sjlagerverkezing CV de Sjlaaibök Amie

Maastricht
Wee sjrijf de sjlager veur karnaval 2021 ?
’t liek nog wiet weg, en wat mèt corona geit gebeure is nog neet zeker, meh de
echte karnavalisten hope uiteraard dat
karnaval 2021 door kint goon en dao
huurt natuurlek eine sjlager beej. Um
goot veurbereijt te zien vraoge veer uuch
noe al te sjtarte mèt sjrieve van de nuije
sjlager veur de karnaval 2021 veur cv de
Sjlaaibök. Wie geer allemaol weit is dit `n
Zjubileij jaor – en is de sjlager neet veur
unne Prins meh veur unne Vorsj.
Zeet geer nog neet begonnen, kroep dan
sjnel in de pen en verzin un leuke melodie !!
Wienie de sjlagerverkezing door kint
goon is nog neet zeker , meh v’r goon oet
van 14 November es veer teminste `t Ajd
Prinsebal ter iere van Prins Jean II en
Prinses Nancy maoge organizere.
`t Regelemint en de akkoordverklaring
veur deilname sjteit op de website www.
sjlaaibok.nl en kint geer zelf oetprinte en
invulle. Zoonder ein ingevulde
akkoordverklaring is eure deilname helaas
neet geldig.
Hopelek zien v`r väöl bekinde
inzenders van de aafgeloupe jaore, meh
veer vinde `t natuurlek ouch leuk um nuij
talent te maoge begroete beej oos
verkezing.
Laote veer d’r same veur zörge dat veer
weer `n echte verkezing kriege.
Geer kint eur sjlager t/m 30 september
24.00 oor inlievere beej de
Regenboogschotel 8
Sjtart dus noe mèt sjrieve en maak d`r
eine geweldige sjlager van.
Hiel väöl sukses en netuurlek väöl sjrief
plezeer
Meziek kommissie C.V. de Sjlaaibök

Info

Wanneer: zaterdag 14 november 2020 van 20:00 tot 23:00

Terug naar evenementen