Sintermertesoptoch Venlo

Venlo

Sint Martinus of Sintermerte op zondag 6 november
Ieder jaar weer komen in verschillende wijken van onze stad, veel mensen, heel veel kinderen
bijeen, om het feest van onze stadspatroon, te vieren. Met lampionnen trekken ze na dat
onvergetelijke schouwspel van de robuuste Romeinse soldaat, hoog te paard, die zijn mantel
deelde met een bedelaar aan de stadspoort van Amiens, in de koude donkere avond naar buiten.
Een gebaar dat toen en nog altijd enorme indruk maakte. Toen maakte dat zo’n indruk dat men
hem tot bisschop koos van Tours. Want hij was een authentiek voorbeeld van christelijke
naastenliefde, van delen, niet uit overvloed, maar zó dat het echt pijn doet. En nu maakt dat
indruk op deze door bittere armoede en puissante rijkdom verdeelde wereld.
Vooral de kinderen die nog eerlijk zijn en puur. Daarom gaan we met onze lampionnen, lichtjes in
het duister verwarmende vuurtjes in de kou, waardoor we herinnerd worden aan onze christelijke
opdracht, naar de troshoop. Als we allemaal het lichtje, ontstoken bij ons doopsel, waar zouden
maken en een lichtje zouden zijn voor mensen in een duistere periode van hun bestaan, voor hen
die in de kou staan, zou die oude wereld van ons er helemaal anders uitzien. Want samen
zouden wij – zoals de troshoop symboliseert – één groot verwarmend en verlichtend vuur zijn.
Laten we met enthousiasme het “Sintermertefeest” blijven vieren!

In Venlo-Centrum, zondag 6 november
De Stichting Kinderfeesten Venlo organiseert ieder jaar de Sintermerte-viering
voor de Venlose kinderen. Zo ook dit jaar. Het programma staat hieronder.
Samenkomst van de deelnemers aan de optocht rond 16.50 uur in de
St. Martinusbasiliek aan de Grote Kerkstraat.
V.S.O. ‘t Hetje zal in de kerk aanwezig zijn om “Sintermertes Veugelke” ten
gehore te brengen. Vóór de kerk en aansluitend in de kerk zal het verhaal van
Sintermerte worden verteld door een leerling van de Sint Martinusschool.
Aansluitend zal Sintermerte zelf de kerk betreden en de kinderen kort toespreken.
Vertrek van de optocht om 17.30 uur langs de volgende route: Gr. Kerkstraat / Parade /
Klaasstraat / Vleesstraat / Markt / Lomstraat / Geldersepoort / Mgr. Nolensplein.
Omstreeks 18.00 uur komt de optocht aan op het Mgr Nolensplein waar de troshoop wordt
ontstoken.

Tijdens het feest van Sint Maarten, in de omgeving beter bekend als Sintermêrte, zijn alle kinderen uit Venlo en Blerick in de weer met hun lampionnetje. Stichting Kinderfeesten Venlo organiseert deze traditie op 5 en 6 november in het centrum van Blerick en het centrum van Venlo. Het spel van Sint Maarten wordt in de kerk opgevoerd.

Na het kort samenzijn vertrekt het gezelschap in een optocht naar het Sint Maartensvuur.

Aan de deelnemende kinderen wordt een oliebol aangeboden.

De troshoop wordt in Blerick aangestoken door wethouder dhr. Jacques Smeets en in Venlo door wethouder dhr. Tom Verhaegh. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze warme traditie bij te wonen.


Venlo 6 november
Het spel van Sint Maarten start om 17.00 uur in de St.Martinusbasiliek.

Het spel van sint maarten wordt opgevoerd en vervolgens steekt Sint Maarten samen met de kinderen de lampionnetjes aan om gezamenlijk rond 17.30 uur in een optocht naar het Mgr. Nolensplein te lopen.

Het Sint Maartensvuur wordt rond 18.00 uur aangestoken.

Info

Waar: Venlo Nolensplein

Wanneer: zondag 6 november 2022 van 17:00 tot 18:30

Terug naar evenementen