Sint Mertesoptoch & äöpening vastelaovessezoen de Zawpense Beeg

Sittard-Geleen

Op de 11e van de 11e wurdt ’t nuje vastelaovessezoen weer geäöpend. Same mit Hofkapel Daag en Nach en eine houp jóng Zawpenskes mit lampionne, zal de vlag gehese waere bie 't Zawpensestandjbeeld wonao op d'n diek mit z'n alle 't St. Mertespaerd verbrend wurdt (vertrèk óm 19.00u bie bazissjòal de Kingbeek (lokasie Beeg)). Aansjloetend zal tiejes de tradisjonele lejevergadering in Oos Hoes óngerangere 't motto van 2020 bekènd gemaak waere en kènt 't raoje wae 't nuuje prinsenpaar wurdt beginne!

Info

Waar: Grevenbicht

Wanneer: maandag 11 november 2019 van 19:00 tot 22:00

Website: zawpense.nl/

Terug naar evenementen