Receptie 1 x 11 jaor VV De Perganaze

Sittard-Geleen

Jubeleiem 1 x 11 van Vastelaovesvereiniging De Perganaze

11 jaor geleje, is de vastelaovesvereiniging de Perganaze opgerich. De leje van de vereiniging zeen allemaol bewoners van de sjtichting Pergamijn te Sittard en weare begeleid door gemotiveerde vriewilligers .
Zelaeve neet gedach dat dit zoe lang en op zoen leuke maneer zou sjtandhouwe. De vereiniging is nog altied bezunjer aktief.
Het begós mit de eesjte prins Huub 1e (Huub Steegmans). Mit veul antezjasme, getuuge de foto’s, traoj Huub aan es prins en vervulde dees funktie mit plezeer. Huub heat ech de trend gezat mit prins zeen, want Huub sjtraolde zoeveul sjpass oet dat angere dachte: “dat wil ich auch”.
Zoewie ‘t ein richtige vastelaovesvereiniging eige is, waord eine vorst gekaoze (Peter Goertz) en dea deeg het zo perfek, dat hea noe nog altied vorst is. Peter wauwelt euveral antezjast en vol euvergave drop los.
Peter wit waat eine vorst mot doon, sjteakskes onger water geave, antisipeare op toesjpraoke mer veural de sjwung drin haute.


In dat eesjte jaor ginge de Perganaze mit de optoch mit in Lömmerich mit eine eigen wage en dat bleef jaomer genóg de einige keer. Eine sjoone wage waor het zeker en het waor sjteinkaud. Kiek mer nao de bivakmutsj(en) onger de sjteek.
Al gauw bleek dat, zou me ’t good wille doon, ur ein les neudig waor euver ‘t “wie en waat”, wie me zeat ‘t protekoll. Ben Haustermans, allewiel grootvors van de Vastelaovesvereiniging De Doale, waord bereid gevonje de Perganaze in te wieje in de geheime van eine Raod van Elf.
Vandaag de daag zeen er al einige kursusse gewaes. Zoe blif jedereen alert en zuut alles er perfek oet.
Ozze prinse achterein: Huub – Danny – Ad - Rim - Jean – Patrik – Sascha - Michael – Frans - Marc en nu natuurlik Peter 1e , de Jubeleiemprins.


De Perganaze höbbe noa de uitreuping nog meer aktiviteite per jaor, bezeuke van resepsies van anger vereinigingen, haute van ein eige resepsie, eine jaorlekse barbekjuu, ‘t knoevelemint, en nog veul meer. Dit alles akkómpenjeert van de vriewilligers :
In ’t verleje: Jacqueline Jamar, Nancy Rinia, Wiel Mulders
Vandaag de daag: Ger Wijts (al 11 jaor), Miriam Bartels, Ria Keulen, Wiel Mulders, Rob Pfoster en sinds kort Karin Caris.
Direk nao het oetreupe van Peter 1e bleek al gauw dat veer daomit ein goje keus hauwe gemaak. Hea kosj bienao neit wachte pès ‘t zoe wied waor, hauw al dekker gezag dat hea waarsjienlik emosjeneel zou waere, en dat waor auch zo, mer sjtraolde wie hea oet de doos sjprong die altied gebroek wurd om de prinse te ónthulle. Blie dat hae waor mer auch ein klein bietje verdreetig omdat hea noe geine vorst kosj zeen, en hea wauwelt zo gear. Peter heat zin prinseljk palies in de Bronstraat 11 te Bor.
Mer ja, wat noe mit dat vorst zeen? Gelökkig höbbe veer Frans Stricker, dea auch al meinige jaore d’r bie is, bereid gevónje ad interim veur ein jaor vorst te zeen.
Veer zeen d’rvan euvertuug dat veer mit Peter ein geweldig sezoen gaon beleave. Geer zeet euveriges van harte oetgeneudig op zien resepsie op 13 februari tösje 19.00 en 22.00 oer in het gemeinsjapshoes te Limbricht.

Info

Waar: Gemeenschapshuis Limbricht

Wanneer: donderdag 13 februari 2020 van 19:00 tot 22:00

Terug naar evenementen