Presentatie-avond LVKA-cursus 'in de buutteton'

Echt-Susteren

Op weg naar de buutteton … in 2020 !

Om er voor te zorgen dat de Limburgse buut niet verloren gaat, is de Limburgse Vereniging Karnavals Artiesten (LVKA) in 2012 gestart met een begeleidingstraject voor mensen die graag in de buutteton staan of willen gaan staan. De voorgaande jaren hebben steeds mensen met succes deel genomen aan de afsluitende presentatie-avond.
Ook in 2020 gaat de LVKA dit traject verzorgen.
Doel van het traject is mensen te begeleiden op weg naar het zélf schrijven en voordragen van een buut en misschien wel naar deelname aan de voorselectiewedstrijden voor de Groot Limburgse Buuttekampioenschappen.


Op maandag 9 maart, start 20.00 uur, wordt een info-avond gehouden met korte uitleg over het cursusprogramma en wordt al gestart met een gedeelte van de eerste les.
Het traject daarna bestaat uit bijeenkomsten op de volgende maandagen: 23 maart, 20 april, 11 mei, 8 juni, 6 juli, 27 juli, 24 augustus, 14 september, 5 oktober en een reserve-lesavond op 19 oktober. De totale kosten voor deelname bedragen € 66,-- te voldoen voor de start van de eerste cursusavond op 23 maart.
Op vrijdag 23 oktober verzorgen cursisten een presentatie-avond.

De info-avond en de lesavonden worden gehouden in café “Bie Aloïs”,

Oude Rijksweg Noord 21 te Susteren. Elke bijeenkomst start om 20.00 uur

en eindigt om 22.00 uur. Tijdens de avonden wordt aandacht besteed aan

de verschillende onderdelen van de buut, zoals bijvoorbeeld aan

presentatie, grime en aan het werken met “eigen” tekst. De deelnemers

worden begeleid door kundige mensen, onder andere door Karel Fiddelers

en Will Knapen.
Door de opzet van de cursus en de intensieve

begeleiding zijn er maar maximaal 12 plaatsen beschikbaar. Inschrijving

is mogelijk tot en met 7 maart door adresgegevens en telefoonnr. in te sturen naar het secretariaat van de LVKA, Paul Maassen, via mail maassen76@home.nl

. Mocht het aantal inschrijvingen hoger zijn dan het aantal beschikbare

plaatsen, dan zijn de datum en tijdstip van ontvangst van de

inschrijving bepalend voor wel/niet kunnen deelnemen aan de cursus. De

‘later ontvangen’ inschrijvingen worden op een wachtlijst geplaatst.

Deelname en inschrijving zijn pas definitief na betaling van de kosten

voor de deelname. Voor verdere inlichtingen: tel. 043-3647486 en www.lvka.nl

Info

Waar: zaal Mirage, Stationstraat 7, 6114 GA te Susteren

Wanneer: vrijdag 23 oktober 2020 van 19:30 tot 23:11

Terug naar evenementen