Openbare jaarvergadering van De Tempeleers

Maastricht

Openbaar jaorvergadering vaan De Tempeleers

Bijeinkoms is veur ederein touwgaankelek

Vriedag 16 november is weer de jaorlekse openbaar jaorvergadering vaan de stads­vastelaovends­vereineging De Tempeleers. Alle Mestreechtenere en vrun die de Mestreechter Vastelaovend e werm hart touwdrage zien welkom op dees algemein jaorvergadering.

Dit zal plaotsvinde in de Redót, de Spiegelzaol vaan de Bonbonnière en begint um 20.11 oor.

Benumming Prizzedent en Vice-Prizzedent

Tijdens dees vergadering weurt Bastiaan Klomp iers es Tempeleer en aonsletend es nuie Prizzedent geïnstalleerd. Wim Lousberg weurt denao es nuie Vice-Prizzedent geïnstalleerd. Zie volge Henk de Jong, dee 7 jaor prizzedent is gewees en Henri Janssen dee de lèste 2 jaor Vice-Prizzedent is gewees, op.

Nuie sirremoniemeister en Tempeleers

Remy Rousseau weurt de nuie sirremoniemeister en krijg de sirremoniemeisterstaaf euverreik. Ouch weure nog 2 aander nui Tempeleers geïnstalleerd,te weite: Guido Quaden en Benedict Persoon. Tijdens dees jaorvergadering weurt weijer ’n impressie vaan de Vastelaovend vaan 2018 en de prizzentatie vaan ’t jaorverslaag gegeve. Ouch is dao ’ne merci aon aajd-Prins Rolam I en ’t financieel jaorverslaag.

Bekindmake vaan Vastelaovendsvierder 2018

Zier benuid zalle de aonwezege zien wee de carnevalsvierder vaan ’t jaor 2018 weurt/weure.

Netuurlek weurt ouch veuroet gekeke nao ’t koumend nui karnevalssezoen. ’t Is gebrukelek tot tijdens de roondvraog vaanoet de zaol de nudege kolderieke vraoge en opmerkinge koume.

De winners vaan 't Vastelaovendsleedsje 2019 zalle 't winnend leedsje zinge es aofsleting vaan dees vergadering.

Nao de vergadering is nog gelegenheid veur e gezèlleg samezien oonder ’t genot vaan meziek vaan Roger Villevoye. Al mèt al belaof ’t ’n leuke en gezèllege opening te weure vaan ’t nui karnevalssezoen.

Info

Wanneer: vrijdag 16 november 2018 van 20:11 tot 23:59

Terug naar evenementen