Onthulling standbeeld D'r Vóttekletsjer in Eygelshoven

Kerkrade

Persbericht D’r Vóttekletsjer

D’r Vóttekletsjer

Een monument van en voor alle Eygelshovenaren

Sinds 2002 zijn een aantal bewoners van de Laurastraat in Eygelshoven (gemeente Kerkrade) verenigd in het buurtcomité Laurastraat Leefstraat.

Dit buurtcomité is destijds in het leven geroepen om met name de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren in de Laurastraat.

Vele jaren is dit buurtcomité in overleg geweest met de gemeente om de situatie in de straat verbeterd te krijgen. In februari 2017 start uiteindelijk het civieltechnisch werk.Verkeerstechnische verbeteringen zoals de infrastructuur werden vernieuwd.

Het uiteindelijke resultaat mag er wezen. Een volledig vernieuwde, veilige en leefbare straat.

Als kroon op al het werk wat door het buurtcomité is verzet werd een aparte werkgroep in het leven geroepen om invulling te geven aan de rotonde die in de straat is aangelegd.

Binnen deze werkgroep werd al snel besloten dat de rotonde een standbeeld waardig is, immers de Laurastraat is één van de entrees van Eygelshoven. Via een enquête op social media viel de keuze op D'r Vóttekletsjer, de naam voor Eygelshoven in carnavalstijd. De gemeente Kerkrade maakte via de sociale media het eerste conceptontwerp van het kunstwerk bekend, wat tot consternatie leidde. Deze storm is gaan liggen, nadat er in samenwerking met het Bewonersplatform Kerkrade Noord een inloopavond werd georganiseerd in het Scoutinggebouw waarbij toelichting en uitleg werd gegeven over de vorm en betekenis van het beeld . De prioriteit lag en ligt bijde samenwerking met bewoners en verenigingen. Nu wordt toegewerkt naar de onthulling van het monument op 16 juni 2019.

Wanneer op 29 mei 2019 het monument d'r Vóttekletsjer vanuit Meerssen naar het Eygelshovense scoutinggebouw verplaatst wordt, is de onthulling van dit monument een ferme stap vooruit. De 4 meter hoge kolos zal door de kunstenares Miriam Vleugels, in het scoutinggebouw beschilderd worden. Alle inwoners van Eygelshoven, jong en oud, zijn van harte welkom om het beschilderen bij te wonen. Vervolgens zal d’r Vóttekletsjer, enkele dagen vóór de onthulling, verplaatst worden naar zijn definitieve plek: rotonde Laurastraat-Kommerveldlaan.

Info

Waar: Eygelshoven rotonde Laurastraat-Kommerveldlaan.

Wanneer: zondag 16 juni 2019 van 13:00 tot 15:00

Terug naar evenementen