Loting volgorde voorrondes Limburgs Buuttekampioenschap

Echt-Susteren

GROOT LIMBURGSE BUUTTEKAMPIOENSCHAPPEN 2022

De LVKA, Stichting Organisatie Buutteredners Kampioenschappen, stelt weer de inschrijving open voor buutteredners die mee willen doen aan de Groot Limburgse Buuttekampioenschappen 2022.

De Finale worden op vrijdag 14 januari 2022 door de LVKA, Stichting Organisatie Buutteredners Kampioenschappen, georganiseerd in de Oranjerie te Roermond.
Vanwege het mogelijk nog steeds gelden van beperkende maatregelen wat betreft het bijwonen door publiek heeft het bestuur voor november 2021 besloten af te stappen van het laten organiseren door plaatselijke verenigingen.

Men kan zich inschrijven voor deze voorselecties bij:
Voorzitter LVKA, Stichting Organisatie Buutteredners Kampioenschappen

p/a Karel Fiddelers, Heulsterstraat 6, 6114 ES Susteren, mail: karel.fiddelers@freeler.nl
of bij Paul Maassen, Hussenbergstraat 76, 6243 AJ Geulle, mail: maassen76@home.nl
Heeft u een inschrijfformulier nodig, stuur dan een mail naar maassen76@home.nl
Sluiting insturen inschrijfformulier per post: de bezorging op 15 oktober, per mail 15 oktober
18.00 uur.

De loting voor de volgorde van optreden zal gehouden worden op dinsdag 2 november
aanstaande in Café De Harmoniezaal, Feurthstraat 56, 6114 CW te Susteren rond 21.45 uur
en is vrij toegankelijk. Voor informatie en/of inschrijfformulier, zie ook www.lvka.nl

Info

Waar: Café De Harmoniezaal, Feurthstraat 56, 6114 CW te Susteren

Wanneer: dinsdag 2 november 2021 van 21:45 tot 23:59

Terug naar evenementen