Liedjesaovend de Windjbuujels (afgelast)

Beesel

Windjbuujels en Windjbuujelinnekes, Nao aanleiding van de lètste maatregele ómtrent COVID-19 die aangekondig zien, höbbe veur euverleg gehad mèt de liedjeskemissie, blageliedjeskemissie en besjtuur. Hie oet is gebleke det veur ózze liedjesaovend en blageliedjesmiddig neet op ein verantwoorde en veilige manier aan uch kènne aanbeje. En nao ’t aafwaege van allerlei opties höbbe veur oeteindelik toch mótte besjloete óm de liedjesaovend en blageliedjesmiddig dit jaor neet door te laote gaon.Volges de op dit moment geldende regels is ’t neet versjtenjig óm mèt vuuel miense biejein te kómme en eine liedjesaovend of blageliedjesmiddig (zelfs in digitale vorm) nuuedig oet óm det waal te doon. De vereiniging kèn en wilt gènne katalysator zien in ’t samebringe van miense as det volges de regelgaeving aafgeraoje waert. Wat dit beteikent veur anger activiteite is op dit moment nog neet besjlaote.Veur haope det veur volgend jaor de draod weer op kènne pakke mèt eine sjoeëne liedjesaovend en blageliedjesmiddig, zoewie veur det de aafgeloupe jaore gewend zien en veur haope uch dao den ouch allemaol te zeen, en ’t leefste uiteraard mèt eine nieje sjlaeger zodet ózze liedjescultuur, wao veur oppe Ruiver gruuets op zien, blief bleuje. Besjtuur, liedjeskemissie en blageliedjeskemissie van v.v. De Windjbuujels


Liedjeswiekend
In ’t wiekend van 24 en 25 oktoeëber sjteit ’t liedjesweekend geplend, met op zaoterdigaovend de liedjesaovend en op zondigmiddig de blageliedjesmiddig.
De Windjbuujels höbbe altied flink geïnvesteerd in ózze vastelaovesliedjeskultuur, zónger liedjes gènne vastelaovend. Zoe ouch dit jaor hadde veur ós bedach, en dus haet ’t besjtuur de liedjeskemissies gevraog óm ‘s nao te dinke euver ’t antjwaord op de vraog: Wie kèn ózze ‘liedjesaovend en blaageliedjesmiddig’ d’r dit jaor oet zeen?

De liedjescommissie en de blageliedjescommissie zien dees oetdaging aangegeaon en zie höbbe same naogedach euver ein 2-tal scenario’s.
Enerzijds ’n traditionele live oetveuring in De Sjakel aafgesjtumd op de den geldende regelgeving. Anderzijds as alternatief ein online oetveuring.
Veur beide variante is ’t animo gepols bie deilnimmers en bie téks-en mezieksjrievers en zien alle veurs en taeges op ein rie gezatte. Op basis van ’t getuuende animo höbbe de kemissies same mèt ’t besjtuur besjlaote det de online variant de basis vormt veur ’t opsjtarte van de veurbereidinge, en mits det de aangekondigde versoepelingen van september ós voldoende ruumte gaeve veur alsnog kènne besjloete óm veur ’n live versie in de Sjakel te keeze.

Een definitief besjloet in deze numme veur op 2 september aansjtaonde.
Insjrieve veur deilname kèn nag wies 9 september.

Wie ierder al gezag veur wille óndanks alle beperkinge dinke in meugelikhede en ós maximaal inzètte óm toch ‘ne liedjesaovend te kènne organisere. Veur kènne dit echter neet allein en doon, hie-bie den ouch ’n oproop aan alle (potentiële) sjrievers en artieste óm mèt te doon!
Veur Windjbuujels laote ós neet kiste, en as ’t aan ós ligk geit ‘t door, wie den ouch!

Wie zuut de online variant d’r den oet?
Op zaoterdig 24 oktoeëber waere sjmiddigs alle sjlaegers van zoewel de groeëte- as van de blaage-artieste opgenaome mèt beeld en geluid. Lokasie nag nader te bepaole.
De artieste kriege tiedig eine muziekbandj van häör liedje aangereik, zoedet ze al good kènne repeteere. De gemaakte opnames waere den saoves oetgezonde, idderein in Ruiver en Óffebek kèn de oetzending den bekieke via de diverse nog nader te kommunisere digitale kanale. ’t Zou ’t sjónste zien as men mèt mierdere kleine groepe örges bie-ein kèn zitte. Dit kèn van thoes oet, maar uiteraard ouch vanoet de lokale horeca gelegenheden. Uiteraard gaon veur dit same mèt de horeca verder oetwerke.
Saoves nao de oetzending van de liedjes gaon veur jurere en waere de oeteindelikke winnaars bekend gemaakt. De winnende liedjes van de groeëte- en van de blageliedjes waere net as angere jaore opgenaome in de sjtudio.
Op dees manier zien veur ouch dit jaor mèt vastelaovend veurzeen van eige windjbuujelslaegers.

Veur noe winse veur uch allemaol ‘ne sjoeëne zomervakansie, en haopelik treffe veur ós in ’t naojaor bie ein van ós aktiviteite.

Names ’t besjtuur van V.V. De Windjbuujels.

Info

Waar: Reuver

Wanneer: zaterdag 24 oktober 2020 van 20:11 tot 23:59

Terug naar evenementen