Laatste dag inzenden Mestreechs vastelaovendsleedsje

Maastricht

Peersberiech

Oetrope Vastelaovendsleedsje 2023

Oproop aon alle tekssjrievers vaan Mestreech

Es vaanaajds zallle ouch noe weer de Samewerekende Vastelaovendsvereiniginge Mestreech gerant stoon veur de organisatie veur de oetverkeezing vaan ’t Vastelavesleedsje veur 2023.

Veer rope daan ouch alle sjrievers op um de pen te hand te numme veur ’t sjrieve vaan e nuij leedsje, en en zörg daan dat alles uiterlik 7 september 24.00 oor is ingelieverd. T insjrief formulier en t rigglemint is te downloaden oonder aon dit beriech.

Finale op 12 november

Zoees väöl evenemint is ouch ’t MVK aon veranderinge tow. Veranderinge die zien ingegeve door finansjiële ingevinge mér ouch op aongeve vaan sjrievers, compeniste, oetveurende artieste en neet te vergete de börgerij. Daoneve wélle veer 't evenemint ouch e nuij podium gaon geve in de towkoms. ’T MVK geit ’n prominente rol kriege es opening vaan ’t veijfde seisoen in Mestreech. ‘T evenemint goon v’r stap veur stap aonpasse.

Op hoofleijne goon vr de volgende aonpassinge noe al doorvoere;

  • Dao kump ‘nne vaste daotum vaan ’t evenemint in ’t wiekend op of nao de 11e vaan de 11e es opening vaan ’t seisoen. Veur dit jaor is dat 12 november 2022 in de meziekgieterij.
  • De aongeslote Vastelaoevsvereiniginge vaan ’t SMV zalle mier herkinbaar zien door in vol ornaat ’t evenmint te bezeuke.
  • Ouch de zjurering numme vr oonder de loep, mér dao koume veer later op trök.
  • ’T oetbringe vaan ‘nne CD is neet mie vaan dizze tied en aon verandering tow. Oonderzoch weurt wie veer ’t winnende leedsje besjikbaar goon stélle aon ’t vollek vaan Mestreech.
  • De vakzjury zal de ruwe produksies beoordeile op tekst en meziek in de maond september.

Wat nog neet veranderd is dat tekssjrievers/ componiste weer zélf ‘nne arties kinne vraoge um hun leedsje te performe en ’t insjriefgeld bleif nog €11,

De antree en dus ’t stumbiljet um mét te kinne stumme bleif veuresnog stoon op €6,00.

Info

Wanneer: woensdag 7 september 2022 van 11:11 tot 23:59

Terug naar evenementen