Laatste dag inzenden Mestreechs vastelaovendsleedsje

Maastricht

Insjrieving Vastelaovendsleedsje 2024 vaan start.

Mét Vastelaovend 2023 nog veers in ‘t geheuge is ‘t SMV alweer bezig mét de veurbereijing veur de verkeezing vaan ’t nuij Vastelaovendsleedsje 2024. Aogeloupe sesoen is dao ‘nne nuije weeg ingeslaage um ’t evenemint vaan de verkeezing oonder aondach vaan Vastelaovends vierend volk vaan Mestreech te bringe. Zoe zal de verkeezing vaan ’t nuij vastelaovendsleedsje plaotsvinde op de zaoterdag vaan de 11e vaan de 11e of op de ierste zaoterdag nao de 11e vaan 11e. Dit zal jaor zal dit dus plaots vinde op de 11e vaan 11e, euver de invölling vaan deen daag koume veer op e later tiestip trök. Mér um ‘t evenemint te kinne organisere höbbe veer leedsjes nudig zodat de selectiekemmissie weer de beste leedsjes kinne selectere veur de finale op 11 november in de meziek gieterij.

Veer doen daan ouch nne oproop aon Mestreech um in de pen te klimme en begin ’t sjrieve vaan e nuij leedsje. De selectiekemmisie zal op 15 juli de zwoer taak op ziech numme um te koume tot 7 finale leedsjes.

‘T insjriefformulier en regelemint kint geer vinde op www.smv.nl en zörg daan dat ‘t insjriefformulier uiterlik goonsdag 12 julli 24.00 oor is ingelieverd op adres Waaygaard 17, 6227 HL Mestreech.

Info

Wanneer: woensdag 12 juli 2023 van 11:11 tot 23:59

Terug naar evenementen