L1 steunt decemberactie voedselbanken in Limburg

L1 steunt decemberactie voedselbanken in Limburg

De voedselbanken in Limburg houden zaterdag 7 december een grote inzamelingsactie, gesteund door L1.

De omroep stelt in de weken voorafgaand aan de actie advertentieruimte beschikbaar op radio, tv en online, waarmee publiek wordt opgeroepen om te doneren bij de deelnemende supermarkten. In programma’s wordt inhoudelijke aandacht besteed aan het werk van de voedselbanken en aan acties die vanuit het publiek op touw worden gezet.

De omroep roept andere media in Limburg op het voorbeeld te volgen en advertentieruimte beschikbaar te stellen. Daarmee zou de inzameling een nog breder maatschappelijk draagvlak kunnen krijgen onder de Limburgse bevolking.

December 2018 leverde de actie Samen voor de Voedselbank 340.000 ingezamelde producten op met een totale waarde van meer dan € 600.000. Dat was een nieuw record. De ingezamelde producten worden via de zes Limburgse voedselbanken verdeeld onder zo'n 1.500 Limburgse gezinnen die voor hun eerste levensbehoeften afhankelijk zijn van de voedselbanken. Met de inzameling wordt geprobeerd om met name de lang houdbare voorraad van de voedselbanken te laten groeien.

De coördinatie van de inzamelingsactie ligt bij de voedselbanken. In tegenstelling tot de afgelopen vijf jaar is er medio december geen grote slotuitzending op tv. Het grootste deel van de actiekosten nam L1 voor eigen rekening, maar daarvoor is het omroepbudget nu niet meer toereikend. Volgens de voedselbanken in Limburg kunnen zij vanwege hun statuten zelf niet financieel bijdragen aan het mogelijk maken van een opzet zoals afgelopen jaren. Daarom is voor een alternatieve invulling gekozen op zaterdag 7 december.

Logo 1Limburg

Programma's