L1NWS: 'Taalbeleid voor Limburgse peuterspeelzalen​'​

L1NWS: 'Taalbeleid voor Limburgse peuterspeelzalen​'​

Het Spreek maar! Streektalensymposium 2017 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt plaats in Deventer.

Ik breng mijn kinderen in het dialect naar school en ze komen in het Nederlands terug Leonie Cornips

Tijdens het symposium gaan de bij het Limburgs, Nedersaksisch en Fries betrokken overheden, taalorganisaties, taalinstituten, wetenschapper en sprekers met elkaar in gesprek over taalbeleid, taalpromotie, de waarde van erkende streektalen voor de lokale identiteit en de uitdagingen in de toekomst.

Tom Doesborg is afgereisd naar Deventer:

|

Meer over het symposium

Het symposium richt zich op de regiogebonden streektalen in Nederland die erkend zijn onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Het betreft het Fries, Nedersaksisch en Limburgs.

Het symposium staat open voor sprekers en vertegenwoordigers van de drie erkende minderheidstalen, medewerkers van (lokale) overheden, taalorganisaties en taalinstituten en onderzoekers in de taalwetenschap.

Centraal staat de vraag hoe overheden, taalinstituten en andere betrokken organisaties het gebruik van de erkende streektalen zo goed mogelijk kunnen stimuleren. Hoe promoot je een erkende streektaal effectief? Welke factoren zijn van invloed op het levendig gebruik van de erkende streektalen? Welke lokale en nationale beleidsafspraken zijn nodig?

In diverse workshops en lezingen worden deze vragen verder uitgediept aan de hand van thema’s als zorg, onderwijs en voorschoolse opvang. Daarnaast is er aandacht voor schrijven in de streektaal en het inzetten van vrijwilligers. Ook de Taalunie zal in een lezing zijn ervaringen op het gebied van taalpromotie delen met deelnemers aan het symposium. In een speciale netwerkbijeenkomst kunnen beleidsmedewerkers met elkaar in gesprek over taalbeleid.

Leonie Cornips op het symposium

Er moet snel een taalbeleid komen voor Limburgse peuterspeelzalen anders verdwijnt het dialect in rap tempo. Dat heeft taalkundige Leonie Cornips vandaag gezegd op het Streektalensymposium in Deventer.

Volgens Cornips is de peuterspeelzaal het belangrijkste doorgeefluik van dialect bij kinderen. Maar door een verkeerde houding en gebrek aan taalkundige kennis bij leerkrachten en ouders dreigt het dialect binnen één generatie te verdwijnen, vreest Cornips.

Leonie Cornips op het Streektalensymposium in de Schouwburg Deventer
Leonie Cornips op het Streektalensymposium in de Schouwburg Deventer

‘Gemeenten hebben zich nooit willen bemoeien met taalbeleid op peuterspeelzalen en kinderopvang, maar dat moet nu echt gebeuren’, zegt de taalkundige verbonden aan de Universiteit Maastricht.

L1 Radio

Luister L1 Radio via L1.nl/Radio of op FM 95.3 en 100.3. L1 Radio is ook via DAB+ te beluisteren.

L1mburg Centraal - 6 juni 2023

L1mburg Centraal - 6 juni 2023

Woensdag meer bewolking en een bui, daarna zonnig en warmer

Woensdag meer bewolking en een bui, daarna zonnig en warmer

Op verzeuk op bezeuk: Ylka Kolken

Op verzeuk op bezeuk: Ylka Kolken

Ruud & Rian: 100 vrijwilligers in één spektakelstuk in Meijel

Ruud & Rian: 100 vrijwilligers in één spektakelstuk in Meijel

De Vergulde Voorgloeier: heftig spul van Tim

De Vergulde Voorgloeier: heftig spul van Tim

Limburg van Boven: Kasteel Heysterum in Linne

Limburg van Boven: Kasteel Heysterum in Linne

Programma's