Askruisje halen bij de paters in Wittem

Askruisje halen bij de paters in Wittem

De meeste vastelaovesvierders moeten vandaag even bijkomen. Op Aswoensdag gaat het allemaal net iets langzamer dan normaal.

Toch zijn er mensen die weer vroeg op pad zijn om de boel op te ruimen of de dag beginnen met het halen van een askruisje. De jaarlijkse start van de vastenperiode om weer tot bezinning te komen.

Aswoensdag vandaag. En dat betekent niet alleen hiering-biete, maar ook een askruisje halen.

Doet u dat nog?

Verslaggever Ruud van Broekhoven in ieder geval wel. Hij haalt zijn kruisje deze ochtend bij de paters in het klooster in Wittem

|

Aswoensdag of niet, sommige vasteloavesvierders weten van geen ophouden.

Verslaggever Ruud van Broekhoven, onderweg voor een askruisje, komt bij de paters in Wittem een paar die-hards tegen.

|

Vasten

Het carnaval zit er weer op. Na dagen van uitbundig feestvieren begint een periode van soberheid. Aswoensdag is voor de katholieken het begin van de vastentijd, die loopt tot en met Stille Zaterdag, de dag voor Pasen.

Er zijn veertig vastendagen, waarbij de zondagen niet worden meegerekend.

Gedenk mens
Aswoensdag is in het rooms-katholieke geloof een dag van boetedoening. Gelovigen krijgen een kruisje van as op het voorhoofd getekend. Daarmee tonen ze berouw voor hun zonden. De pastoor zegt daarbij de tekst: "Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren."

Woestijn
De vastentijd herinnert de katholieken aan een verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken. Aswoensdag is samen met Goede Vrijdag een algemeen verplichte vastendag voor de katholieken. De kerk verwacht dat er dan geen snoep, vlees of alcohol wordt genuttigd. Soberheid is troef.

L1 Radio

Luister L1 Radio via L1.nl/Radio of op FM 95.3 en 100.3.

L1 Radio is ook via DAB+ te beluisteren, op kanaal 7A.

Logo 1Limburg