L1 publiceert jaarverslag over 2020

L1 publiceert jaarverslag over 2020

Onder het motto ‘Liefde voor L1mburg’ heeft Stichting Omroep Limburg (SOL) als houder van de zendmachtiging en L1 als uitvoerder ook in 2020 gezorgd voor een breed scala aan televisie-, radio-uitzendingen en digitale nieuwsvoorziening.

“Als waardering daarvoor werden we beloond met gestegen kijk-, luister- en bezoekcijfers. Alle L1-medewerkers hebben dit gedaan uit ‘Liefde voor L1mburg’. Daarmee hebben we een trots begin gemaakt met de viering van 75 jaar publieke omroep in Limburg, zo schrijft SOL-bestuurder Peter Elbers.

Aan de hand van metingen van onderzoekbureau Motivaction wordt doorlopend verantwoording afgelegd over het bereik van de regionale omroepen. Die verantwoording maakt onderdeel uit van de prestatieovereenkomst tussen de regionale omroepen en het ministerie van OC&W.

Bereik
L1 TV kwam in 2020 uit op een jaargemiddelde van 76,25% bereikte Limburgers. Dat was boven de doelstelling van 75%. Radio is in het verslagjaar 0,5% onder de doelstelling gebleven met een jaarbereik van 49,5%. Bij online is L1 uitgekomen op 62,5% jaarbereik 1,5% onder de doelstelling. Vergeleken met de andere twaalf regionale omroepen doet L1 het goed. Volgens Motivaction ligt bij radio en tv alleen het dagbereik van RTV Noord en Omroep Zeeland hoger dan dat van L1. Online moet L1 deze twee collega’s en Omroep Brabant voor laten gaan.

Corona
Begin 2020 begon de corona-pandemie, met grote gevolgen voor de maatschappij. Elbers: "Ook wij hebben ons moeten aanpassen. Gelukkig hebben we televisie-, radioprogramma’s en de online-activiteiten zo veel mogelijk regulier kunnen laten verlopen. De maatregelen hebben vooral impact (gehad) op de programmering van festivals en evenementen die zijn weggevallen. Maar onze redactie is sterk in het anticiperen op onverwachte situaties en dat kwam in 2020 goed van pas.”

Bij lagere reclame-inkomsten én kostenbesparingen, kwam het exploitatieresultaat van L1 in 2020 uit op 337.000 euro. Dat bedrag is toegevoegd aan de reserves.

Klik hier voor het jaarverslag 2020

Eerdere jaarverslagen van L1 staan hier

L1mburg Centraal - 2 augustus 2021

L1mburg Centraal - 2 augustus 2021

L1mburg Centraal: Melissa Boekelman over de Olympische Spelen

L1mburg Centraal: Melissa Boekelman over de Olympische Spelen

L1mburg Centraal: redder in de watersnood

L1mburg Centraal: redder in de watersnood

L1mburg Centraal: Zomerparkfeest in Venlo gaat definitief niet door

L1mburg Centraal: Zomerparkfeest in Venlo gaat definitief niet door

L1mburg Centraal: sloop Emmabrug in Valkenburg gestart

L1mburg Centraal: sloop Emmabrug in Valkenburg gestart

L1mburg Centraal: zo zagen de proefuitzendingen van TV8 uit

L1mburg Centraal: zo zagen de proefuitzendingen van TV8 uit

Logo 1Limburg

Programma's