L1 Cultuurcafé: waarom buitenlandse religieuzen zo massaal naar Limburg kwamen

L1 Cultuurcafé: waarom buitenlandse religieuzen zo massaal naar Limburg kwamen

Paters en zusters uit Duitsland en Frankrijk verhuisden vanaf de late negentiende eeuw in groten getale naar Limburg.

In talloze dorpen en steden bouwden de buitenlandse religieuzen kloosters. Ze begonnen met kleuterscholen en gingen zorgen voor zieken en bejaarden.

In het Erfgoedcentrum De Domijnen in Sittard is te zien waarom die buitenlandse religieuzen zo massaal naar Limburg kwamen. Ook is de geschiedenis van één van die congregaties nu grondig uitgeplozen.

Frank Ruber maakte de reportage:

|

Paters en zusters uit Duitsland en Frankrijk verhuisden vanaf de late 19e eeuw massaal naar Limburg. In talloze dorpen en steden bouwden de buitenlandse religieuzen kloosters. Ze begonnen met kleuterscholen en gingen zorgen voor zieken en bejaarden.

Werk van historicus
De Domijnen maakt voor de tentoonstelling gebruik van het recent verschenen werk van historicus Antoine Jacobs die de geschiedenis van één congregatie die naar Limburg is gekomen helemaal heeft uitgeplozen. In het boek Geroepen en gezonden beschrijft Jacobs de geschiedenis van de Franse dochters van de Goddelijke Voorzienigheid van Créhen.

Geschiedenis
Daarin is te lezen dat talloze kloostercongregaties noodgedwongen naar Limburg kwamen. In Duitsland werden ze verdreven door kanselier Bismarck die katholieken wantrouwde. Ook in het republikeinse Frankrijk beschouwde de overheid katholieken als een gevaar voor de natie.

Vele tientallen congregaties vluchtten naar het door en door katholieke Limburg waar ze met open armen ontvangen werden. Ze bouwden vele tientallen kloosters van waaruit ze zich bezighielden met de opvang van bejaarden, ziekenzorg, bewaarscholen, lager onderwijs en weeskinderen.

Ziekenhuis
Bij het klooster in Sittard begonnen de zusters begin vorige eeuw zelfs met iets nieuws, iets wat in Limburg nog nauwelijks bestond: een ziekenhuis. Jacobs: "Aanvankelijk was het alleen een ziekenzaal. Maar snel daarna komt er een eerste operatiekamer. De grote ontwikkeling komt als de staatsmijn Maurits wordt geopend. Toen is in 1925 een groot ziekenhuis tegen het klooster aangebouwd. Dus daarmee zijn de zusters de grondleggers geweest van het huidige Zuyderlandziekenhuis."

Kloostercongregaties
De kloostercongregaties die zorg en onderwijs in Limburg lang gedragen hebben zijn inmiddels bijna helemaal verdwenen uit de scholen, bejaardenhuizen en het ziekenhuis. Langzaam maar zeker verdween het habijt van de werkplek. "Na 1965 is het definitief voorbij, dan meldt niemand zich nog aan. Het aantal leken in de zorg en het onderwijs groeit, het aantal zusters neemt af. De echte kloosterlijke sfeer in het ziekenhuis die in de jaren twintig aanwezig was neemt dan af", concludeert Jacobs.

Historicus Antoine Jacobs schreef het boek 'Geroepen en gezonden' over de zusters van de Goddelijke Voorzieningheid. De tentoonstelling in het Erfgoedcentrum de Domijnen loopt tot in januari 2022.

Meer informatie over het boek

Meer informatie over de tentoonstelling

L1 Cultuurcafé

Iedere zaterdag van 10:00 tot 13:00 uur op L1 Radio.
Ontdek hier eerdere afleveringen van L1 Cultuurcafé

Live optredens uit het L1 Cultuurcafé verzamelen we hier, ook in abonnement als podcast.

Luister L1 Radio via L1.nl/Radio of op FM 95.3 en 100.3. L1 Radio is ook via DAB+ te beluisteren, op kanaal 7A.

L1mburg Centraal - 7 december 2021

L1mburg Centraal - 7 december 2021

L1mburg Centraal: coronacijfers heel licht gedaald, maar zijn nog altijd torenhoog

L1mburg Centraal: coronacijfers heel licht gedaald, maar zijn nog altijd torenhoog

L1mburg Centraal: Zuyderland sluit lening van 100 miljoen voor vernieuwing

L1mburg Centraal: Zuyderland sluit lening van 100 miljoen voor vernieuwing

L1mburg Centraal: Hoge Raad geeft slachtoffers chroom-6 gelijk

L1mburg Centraal: Hoge Raad geeft slachtoffers chroom-6 gelijk

L1mburg Centraal: familie Pex reist naar Abu Dhabi om jeugdvriend Max met eigen ogen wereldkampioen te zien worden

L1mburg Centraal: familie Pex reist naar Abu Dhabi om jeugdvriend Max met eigen ogen wereldkampioen te zien worden

L1mburg Centraal: verjaardag Prinses Amalia gaat ook in Limburg niet onopgemerkt voorbij

L1mburg Centraal: verjaardag Prinses Amalia gaat ook in Limburg niet onopgemerkt voorbij

Logo 1Limburg

Alle planbare zorg in Limburg afgezegd

Alle planbare zorg in Limburg afgezegd

Alle planbare zorg in de Limburgse ziekenhuizen is afgezegd. Vorige week was nog 79 procent van de planbare zorg afgeschaald, nu hebben de ziekenhuizen ervoor gekozen om alle planbare zorg af te zeggen.

Programma's