L1 Cultuurcafé: 'Tachtigjarige Oorlog wordt te veel door Hollandse bril verteld'

L1 Cultuurcafé: 'Tachtigjarige Oorlog wordt te veel door Hollandse bril verteld'

Het verhaal over de Tachtigjarige Oorlog lijkt nog steeds veel op het verhaal dat uit onze schoolboeken. Het is de glorieuze geschiedenis van de Hollandse opstand tegen de Spanjaarden. Een oorlog die uitliep op de geboorte van ons land. En natuurlijk op de Gouden Eeuw waarin handel tot grote rijkdom leidde.
Maar dat is een eenzijdig verhaal dat helemaal voorbijgaat aan de rampspoed die de oorlog teweegbracht buiten Holland.

Historicus Jos Mosmuller uit Heerlen roept zijn vakbroeders in een pamflet op om het verhaal over de Tachtigjarige Oorlog te herzien.

Mosmuller: "Het is een calvinistische geschiedschrijving, dat zeg ik ronduit." Hij benadrukt dat hij niet handelt vanuit een minderwaardigheidscomplex. "Het is gewoon een onevenwichtigheid in de geschiedschrijving die ik op de voorgrond wil brengen."

Het verhaal is bekend; in 1568 breekt de Nederlandse opstand uit. De Tachtigjarige Oorlog begint. De Spanjaarden worden uit Holland verdreven waardoor het westen van Nederland een economisch oppepper krijgt. De overzeese handel brengt grote rijkdom met welvarende burgers, chique grachtenpanden en nog steeds gevierde kunstenaars als Rembrandt, Vermeer en anderen. De Gouden Eeuw is een feit.

Maar buiten Holland ging het helemaal anders. Hier bleef de oorlog doorgaan. Het platteland in Limburg werd de plek waar legers plunderend, brand stichtend, moordend en verkrachtend huishielden. Hier geen Gouden Eeuw maar doem en verderf.

Toch wordt dat verhaal steeds weggemoffeld constateert Mosmuller. Als voorbeeld noemt hij het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Het is nog steeds onbekend dat de eerste gevechten in Limburg begonnen.

Mosmuller werd weer eens boos toen hij de NTR serie over de tachtig jarige oorlog op TV zag. Alweer werd er een Hollands beeld neergezet, met weinig aandacht voor de zuidelijke Nederlanden. Oorlogsmisdaden van de troepen van Willem van Oranje zoals in Roermond kwamen niet aan bod.

|

Logo 1Limburg

Programma's