L1 Cultuurcafé: Expositie in Venray over sociaal voorman Henri Poels

L1 Cultuurcafé: Expositie in Venray over sociaal voorman Henri Poels

Hij was een van de bekendste en omstreden Limburgers in de twintigste eeuw. Decennia lang bezig met het welzijn van de mijnwerkers. Dat leverde hem na zijn dood tientallen straatnamen op, maar ook kritische kanttekeningen. Maar de naam en het werk van sociaal voorman Henri Poels van de Limburgse mijnwerkers lijken nu vrijwel vergeten.

Herdacht met tentoonstelling
Dat moet veranderen dachten ze in Poels geboorteplaats Venray: 150 jaar na zijn geboorte en 70 jaar na zijn overlijden wordt hij herdacht in Venray, Heerlen en Rolduc.

Tegen verpaupering
In het Venrays Museum is een kleine expositie ingericht over Dr. Henri Poels, de mijnwerkersvoorman die leefde van 1868 tot 1948. Tijdens zijn leven maakte hij zich vooral sterk voor fatsoenlijke woningen voor de mijnwerkers. Om te voorkomen dat de Limburgse mijnstreek een groot verpauperd gebied zou worden zoals in mijngebieden in België, Duitsland en Engeland.

Gewaardeerd onder katholieken
Poels' ster zou rijzen nadat hij in 1910 benoemd werd als aalmoezenier van sociale werken. De tentoonstelling in Venray laat zien dat Henri Poels tijdens zijn leven een gewaardeerd man was: internationale onderscheidingen, een glas-in-loodraam aan hem gewijd, een extra themanummer over hem in het tijdschrift Katholieke Illustratie. Hij deed dan ook veel: hij zorgde voor goede woningen voor mijnwerkers, voor broodcorporaties, voor scholen, ziekenzorg. Bij zijn dood in 1948 heeft Poels bereikt wat hij wilde. De Limburgse mijnwerkers waren behouden voor zijn geliefde katholieke geloof.

Andersgelovigen waren zijn vijanden
Maar Poels was niet bij iedereen geliefd. Hij nam het uitsluitend op voor katholieke mijnwerkers. Iedereen die een ander -of geen geloof- aanhing was voor hem verdacht. Socialisten en protestanten beschouwde hij als vijanden van zijn katholieke geloof. Vanuit socialistische hoek vond men ook dat Poels zich niet overtuigend genoeg achter de belangen van de mijnwerkers schaarde, hij zou te veel op de hand van de mijndirecties zijn.

Het valt ook te betwijfelen of alle katholieke inwoners van de Mijnstreek uiteindelijk wel zo blij waren met de manier waarop Poels het geloof en de kerk centraal stelde. Niet voor niets zou de sociale controle van de clerus in de decennia na Poels' dood juist tegen de kerk gaan werken.

Op zaterdag 22 september wordt Poels herdacht met lezingen in zijn voormalige werkplaats Heerlen. Op vrijdag 28 september vindt er een wetenschappelijk symposium in Rolduc plaats over het werk van Poels.

Luister naar de reportage uit het L1 Cultuurcafé over Henri Poels:

|

Ontdek nog meer over Poels

L1 Cultuurcafé

Iedere zaterdag van 10:00 tot 13:00 uur op L1 Radio.

Ontdek hier eerdere afleveringen van L1 Cultuurcafé

Luister L1 Radio via L1.nl/Radio of op FM 95.3 en 100.3. L1 Radio is ook via DAB+ te beluisteren, op kanaal 7A.

Logo 1Limburg

Tientallen bussen mogelijk oplossing 11devande11de

Tientallen bussen mogelijk oplossing 11devande11de

Er is een oplossing op handen voor het vervoer van carnavalsvierders vanaf het Centraal Station in Maastricht naar het MECC op 11 november. Arriva weigert om treinen door te laten rijden naar station Randwyck, vlakbij het Maastrichtse congrescentrum,…

Programma's