Kunstenaar Fons Schobbers ontwerpt vastelaovesbroche d'n Opstaeker

Kunstenaar Fons Schobbers ontwerpt vastelaovesbroche d'n Opstaeker

De Venlose beeldend kunstenaar Fons Schobbers heeft de vastelaovesbroche D'n Opstaeker ontworpen. Met de aanschaf van het speldje ondersteunen vastelaovesvierders de vastelaovesverenigingen in de gemeente Venlo. Lees hier het persbericht:

Persbericht: D’n Opstaekerᵀᵐ 2019: ein ôntwerp van Fons Schobbers

Baeldend kunstenaer Fons Schobbers oét Venlo haet veur de

kômmende vastelaovend ‘d’n Opstaekerᵀᵐ 2019’ ôntworpe. Veurzitter Roel

Versleijen van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus vroog Schobbers um

dit jaor oét naam van alle viéf de stadsdeilvereiniginge d’n Opstaeker

van 2019 te ôntwerpe. Zien ôntwerp is ein ode aan de kômponiste en

teksschriévers.“De meziék is d’n drager van de vastelaovend, ‘t verbindt ôs. ’t Is Heerlik um in de veurjaorszon veur ein kefee mit bekinde en ônbekinde same dees leedjes te zinge. Ik vond ‘t iërvol, um dit jaar d’n Opstaeker te meuge ôntwerpe."


Vastelaovend is ein fantastisch fees det zich mit name door ôs vastelaovesleedjes

ônderscheid van alle andere feeste. ‘Jônk en ald’ zingk allemaol same’

en de leedjes waere van generatie op generatie doorgegaeve, geweldig

moei.” aldus Schobbers, dae zelf lid waas van de ‘Oëits Haos Prinse’ en

waal 35 kiër mit d’n optocht haet meigelaupe, dök as ‘faatse’ of mit ein

klein gruupke.‘D’n Opstaekerᵀᵐ’ is ein saort broche dae steit veur dreej zake; einen bliék van waardering veur de vreejwilligers die allerlei vastelaovesactiviteiten organisere in de stadsdeile Venlo, Bliërick, Tegele, Belvend en Aarce en Velden; einen bliék van

betrokkeheid mit de vastelaovend en eine financiële opstaeker veur alle

vastelaovesvereiniginge oét de gemeinte. De viéf stadsdeilsvereiniginge

van de gemeinte Venlo haope det de inwoëners, net wie ’t veurig jaor,

weer massaal deze vastelaovesbroche zulle kaupe um zoë de verschillende

vastelaovesactiviteite van de vereiniginge te ôndersteune.D’n Opstaekerᵀᵐ 2019 zal op d’n Elfde van d’n Elfde waere geprissenteerd.

Vanaaf dae’n datum is hae auk te kaup beej de verschillende

vastelaovesvereiniginge en tiédes de verschillende

vastelaovesactiviteite.

Logo 1Limburg