Tom Doesborg reageert op duurzame missie 'Veur ummer Vastelaovend'

Tom Doesborg reageert op duurzame missie 'Veur ummer Vastelaovend'

Marjon Heutmekers Olijve uit Born probeert vastelaovesverenigingen en vastelaovesvierders ertoe te bewegen om tijdens carnaval milieubewuster om te gaan met het gebruik van producten en materialen.

Vastelaovesredacteur Tom Doesborg uit Venlo plaatst enkele kritische kanttekeningen bij het verhaal van Heutmekers:

Door Tom Doesborg

Een tweet van SLV-president en Landgraaf-burgemeester Raymond Vlecken toont dat Marjon Heutmekers-Olijve uit Born maandagavond 20 mei 2019 haar visie heeft mogen geven op een duurzame toekomst van de vastelaovend. Heutmekers runt vanuit Born het adviesbedrijf 'Olijfgroen' voor duurzaamheid en milieu. Aan de hand van het artikel 'Veur ummer Vastelaovend' heeft ze haar verhaal uit de doeken mogen doen tijdens de jaorvergadering van de SLV (Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge) waar vertegenwoordigers van de 17 oudste en grootste vastelaovesverenigingen van Limburg bij mekaar komen. Marjon Heutmekers publiceerde haar missie al in oktober 2018 en stuurde het meteen naar 140 Limburgse carnavalsverenigingen. 160 Verenigingen hebben het dus niet gekregen, maar dat terzijde. Ik heb het destijds wel al gelezen maar geen tijd gezien om te reageren. Haar toespraak van gisteravond bij de SLV grijp ik daarom nu aan om de nodige kritische kanttekeningen te plaatsen bij de argumenten die Heutmekers in haar verhaal noemt. Begrijp me goed; het is fijn als mensen de moeite nemen om standpunten in te nemen en een visie te formuleren over de toekomst van tradities in onze provincie. Heutmekers plant, zoals ze het zelf zegt op haar website, een zaadje, dat moet leiden tot verduurzaming en verbetering van de huidige situatie. Uiteraard sta ik achter die gedachte. Toch voel ik me als vastelaovesredacteur geroepen te reageren (VETGEDRUKT) op het verhaal van Heutmekers. Zeker nu zo veel verenigingen in de provincie de boodschap uit Born hebben kunnen lezen en horen. Dao gunt v'r:


VEUR UMMER VASTELAOVEND

De wereld redden door carnaval te vieren en carnaval redden door de wereld te vieren. (Hier heb ik uiteraard niks op tegen)

Born, oktober 2018

Ieder jaar weer verschijnen er alarmerende berichten in de krant. (Dat lijkt me om te beginnen zwaar overdreven. De krant (welke overigens?) schrijft zeker wel eens over vastelaovend, maar alarmerende berichten over de algehele teloorgang en ondergang van carnaval zijn niet geschreven. Wel over lokale problemen bij optochten, sluiting van café's en gedoe bij het uitroepen van een Prins of Prinses. De Limburger en de ex-collega's van TVL hebben in 2015 wel enquêtes gehouden over de animo om carnaval te vieren. Dit is de link. Brabantse kranten deden dat ook in 2004, maar dat gaat over Noord-Brabant. Ook zijn er vandaag de dag handige feestkledingwebsites die regelmatig niet representatieve uitslagen van enquêtes publiceren, met maar 1 doel: feestkleding verkopen). Hoewel de grote carnavalswarenhuizen floreren blijkt het feest jaar na jaar minder gevierd te worden. (Wie beweert dit, waar zijn de cijfers en bewijzen? Ik zie het persoonlijk op carnavalszaterdag en zelfs op de vrijdag en donderdag voor carnaval in veel grote plaatsen drukker worden. Dit kan ten koste gaan van de viering op maandag en dinsdag, bijvoorbeeld in kleine plaatsen, maar dat is nooit echt onderzocht, ook dit is slechts een aanname.) Waren vroeger de concurrenten wintersport of financiële krapte, tegenwoordig kan men oktoberfeesten, halloween- en sylvesterparty’s aan het lijstje toevoegen. (Ook deze bewering wordt nergens onderbouwd door cijfers of aantallen. Marc Hermans uit Elkenrade van de band Ummer d'r Neaver heeft op L1 TV eens geroepen dat het Oktoberfeesten een bedreiging vormen voor vastelaovend, maar waar Hermans dat op baseerde is vaag. De jaarlijkse openingsparade van het Oktoberfeest Sittard heeft zelfs geleid tot meer wagenbouwers in de optochthal van de Marotte, zegt wagenbouwer Sjohn Smeets uit Sittard). Verkleed drinken kan op vele momenten. De echte carnavalsliefhebbers zijn het gevoel kwijt en gaan op vakantie. (Heeft Heutmekers dit onderzocht of is dat een aanname die thuis aan de keukentafel kwam opborrelen. Heeft Heutmekers toegang tot de gevoelens van de echte carnavalsliefhebbers? Ik betwijfel het). De grote vraag die ons carnavalisten bezighoudt; “zal carnaval blijven bestaan”? (Daar heb ik nog nooit iemand over horen klagen, zelfs niet bij De Naate Raaf. In sommige carnavalsliedjes wordt dit thema wel eens aangekaart, bv in het liedje '2011' uit Venlo). Deze vraag lijkt op die andere vraag waar ik regelmatig van wakker lig. “Zal onze soort op aarde blijven bestaan?” (De overgang van 'carnaval vieren' naar de uitroeiing van de mens is wat abrupt, maar okay. Het is zo dat wetenschappers ernstige zorgen uiten over ons milieu en klimaat en daar kun je van wakker liggen). En ik niet alleen. De gevolgen van klimaatverandering worden steeds duidelijker. Gelukkig groeit het besef dat het anders moet en is de gemiddelde burger zich steeds bewuster van zijn ecologische voetafdruk. We scheiden afval, nemen de fiets, gebruiken groene stroom, eten minder vlees, maar met carnaval, tja... Dan niet. Dat is toch net de clou van vastelaovend? Even de waan van de dag vergeten, even geen regels (Het Nederlands strafrecht geldt ook tijdens de drie dolle dagen, maar ik begrijp waar ze heen wil) en je laten leiden door het moment? Klopt, maar dat kan wel op een verantwoorde duurzame manier, zodat onze carnaval ook voor altijd mag blijven bestaan. (Hier wordt de missie eindelijk pas meer helder. Heutmekers wil aandacht voor duurzaamheid tijdens vastelaovend. Jammer dat ze haar missie begint met loze kreten en slecht onderbouwde argumenten. Beter is om meteen met de duurzaamheidsdeur in huis te vallen)

WAAROM MOET VASTELAOVEND BLIJVEN BESTAAN?

Over vastelaovend is al zoveel gezegd en vooral gezongen. Het volksfeest kent een rijke historie dwars door de eeuwen en verschillende culturen heen. Er zijn verschillende kenmerken waarmee dit feest zich onderscheidt van andere volksfeesten en die ervoor hebben gezorgd dat het al die tijd heeft standgehouden. Zo herkent iedereen de sjuutjes op de hoofden van de Raod van Ellef en de typische sjuut als optochtwagen. Deze scheepsvormen symboliseren de overgang over water naar het nieuwe leven, zoals de Egyptenaren ons dat reeds leerden. Deze wedergeboorte zie je overal in terug. In symbolen zoals de optochtwagens en sjuutjes maar ook tradities, oud op nieuw, masker begraven, bessem verbrènne iedere plek geeft op eigen creatieve wijze invulling aan deze kernwaarde. Dit element is volgens mij voor een groot deel verantwoordelijk voor de psychologische waarde die het vieren van carnaval heeft. Alle ellende verwerken, niet meer alleen zijn, je diepste geheim delen met een volstrekt vreemde of in iedere geval gemaskerde boezemvriend voor een dag. Wie de documentaire “Nao ’t Zuuje” heeft gezien weet wat ik bedoel. Deze documentaire geeft overigens prachtig weer welke waarde carnaval heeft, mits de kernwaarden vertegenwoordigd zijn.

Een ander typisch kenmerk van Carnaval is het spiegelen. De reality- check vanuit de buut of in de optocht, op ludieke ironische wijze gebracht. Een element dat meer dan ooit nodig is om de zin en onzin van deze ontaarde maatschappij bloot te leggen. Of de rolverwisseling, de prins is de baas van een stad of dorp, de dokter als non in de optocht, alles kan alles mag. Dit is slechts een greep uit “kenmerken” die typisch zijn voor onze Rijnlandsche variant van carnaval. Carnaval is geen volksfeest van 3 dagen maar een traditie, die gedurende enkele maanden op verschillende podia ten tonele wordt gebracht. Dat maakt het nu juist zo interessant. Iedereen die mee wil doen, kan op zijn of haar manier een invulling geven aan deze kenmerken. Of je nu “nar” bent en de “Buut” in kruipt, voor één keer de baas van jouw woonplaats wilt zijn en prins wordt, je eindelijk weer eens lekker kunt klussen aan een praalwagen, met jouw vriendin een bierviltje vol tekent op zoek naar de perfecte einzelgängerpersiflage, opgaat in de menigte in de zoepkoel, een boevenpakje voor jouw kleinkind naait, met de schoolmeester een masker knutselt, aan de keukentafel een vastelaoves-sjlager schrijft of als hoogbejaard mijmert bij de L1 beelden van een bonte stoet. Er zijn weinig feesten die door zo’n diverse groep mensen gevierd kunnen worden. Dat verbindt. (Heutmekers geeft hierboven haar eigen historisch beeld van vastelaovend waarbij kanttekeningen te plaatsen zijn, maar liever focus ik me op haar duurzaamheidsverhaal dat nu volgt).

Het positieve duurzaamheidseffect dat mijns inziens ernstig onderbelicht wordt is de p van “people”. (Waar komt plotseling het 'positieve duurzaamheidseffect' vandaan?). Ik ken geen ander volksfeest dat zo’n sociale accelerator voor de samenleving is. (Carnival is 'King of Europe' beweert onderzoeker en directeur Giovanni Kezich van het museum 'Usi e Costumi della Gente' in het Italiaanse Trentino (Zuid-Tirol). En daar sluit ik me bij aan. Maar er zijn echt wel meer volksfeesten met een grote sociale waarde. Ik heb er moeite mee als de ene cultuur verheven wordt boven het andere. Historisch gezien gaat dat altijd mis). Het leent zich om invulling te geven aan alle 9 universele levensbehoeften van de mens zoals omschreven door de filosoof Manfred Max Neef. “Identiteit, ontspanning, creatie, participatie, vrijheid, begrip, genegenheid en levensonderhoud.” Volgens mij is dit waarom zoveel mensen op de één of andere manier betrokken zijn bij carnaval. (Dus er zijn toch veel mensen betrokken bij carnaval? Ze zijn dus niet op vakantie. Hoeveel mensen wel 'betrokken' zijn (want wat is dan 'betrokken'?) bij carnaval is overigens ook nooit berekend. Ik heb wel eens gehoord dat tijdens de Boerebroelof op carnavalsdinsdag 5000 mensen in de binnenstad van Venlo op de been zijn. Is dat veel? En hoe is dat in andere plaatsen? We weten het niet. Mooie klus voor de faculteit Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Maastricht). In een maatschappij die gericht is op het individu en wij het verleerd zijn om samen te komen, worden door gemeenten en sociale instellingen de ene na de andere poging gedaan om mensen bij elkaar te brengen. (Niet helder is wat Heutmekers met die pogingen bedoelt?). Het effect van geen enkel initiatief komt ook maar in de buurt van dat van carnaval. (Jammer dat er geen voorbeeld genoemd wordt).

WAT GAAT ER MIS? (In mijn ogen tot nu toe nog niks, maar ik ben een geduldig mensch)

Helaas hebben de drie dolle dagen onmiskenbaar vele negatieve impact op de mens en haar omgeving. (Dat klinkt dramatisch. Maar goed, niet meteen oordelen, even verder lezen). Kleding, voedsel, attributen, drank, energie alles vloeit in overvloed. De rekening wordt niet alleen betaald door de carnavalist, al staan we daar niet gauw bij stil. Om eerlijk te zijn gaat er vanuit duurzaam oogpunt nauwelijks iets goed. We vervuilen, vernielen en verpesten al dan niet onder invloed en meestal onbewust. De onfortuinlijke van deze wereld draaien op voor de kosten van onze traditie. (Tot nu toe een wollige omschrijving van het dilemma). De bewuste burger en professional (meestal niet carnavalist) (opnieuw een aanname van Heutmekers, nergens onderbouwd) komt al snel tot de conclusie, weg met het heidens feest. (Om mensen die roepen 'Weg met de Carnaval!' moet ik altijd hard lachen). In dit artikel wil ik pleiten voor een andere aanpak omdat ik denk dat de sociale waarde van carnaval het waard is om te beschermen. (Prima). Willen wij carnaval in stand houden, zullen we ons bewust moeten zijn van deze wereldwijde impact. (Welke impact? Maar dat komt nog, neem ik aan). Ik zeg niet dat we alle problemen in 1x kunnen oplossen, maar ik denk wel dat eerlijk zijn de beste start is. (Zeg ik thuis ook altijd tegen mijn dochters).

HOE LOSSEN WE HET OP?

In plaats van te kijken naar wat er allemaal niet meer mag zou ik willen kijken hoe we carnaval weer dat intense feest kunnen maken waar iedereen nog altijd verliefd op is. (Carnaval zou het 'intense' zijn kwijtgeraakt maar onderbouw die opmerking nu eerst eens voordat je zo'n uitspraak doet). Door de kenmerken van vastelaovend te verheffen tot kernwaarden van vastelaovend krijgt het feest zijn kracht weer terug. (Leuk verzonnen maar nogmaals: de kracht is niet verdwenen, want alle probleemstellingen in de eerste alinea van dit verhaal zijn slecht tot niet onderbouwd). Door deze op duurzame wijze in te vullen, wordt het een feest dat ook in een duurzame wereld kan blijven bestaan. Want ook een duurzame wereld is volgens mij met carnaval nog net een stukje mooier! (Helemaal eens met de laatste zin).

Om jullie een idee te geven van wat je zoals zou kunnen doen tref je hieronder een lijst van 10 punten aan. De lijst is niet compleet maar een aanzet zodat je ergens kunt beginnen. Lees er eens doorheen en kijk of er iets is dat jij makkelijk zou kunnen toepassen. Deel het binnen jouw gezin, vereniging of optochtgroep en kijk waar jullie één of twee stappen kunnen zetten. Hulp nodig? Bellen mag.

10 IDEEEN OM VASTELAOVEND TE BESCHERMEN

1. LAEVE DE VASTELAOVEND

Hoe vastelaovend is jullie vastelaovend? Welke kernwaarden zitten er nog in jullie activiteiten, liedjes, optocht, raamversiering, catering, carnavalskist en ga zo maar door... Jullie zullen merken dat het terugbrengen van deze kernwaarden voor dat gevoel zorgt dat u al zo lang kwijt was.... Het echte vastelaovesgevoel! (Nogmaals, het is prima om mensen bewuster te maken van tradities en de waardes ervan, maar er is geen enkel bewijs dat carnavalsvierders hun gevoel kwijt zijn. Heutmekers verzint dit om haar missie kracht bij te zetten. Haar boodschap zou sterker worden als ze de onzin-aannames weglaat).

  • Spiegelen, relativeren, waar zijn we allemaal in hemelsnaam mee bezig? Stel duurzame vraagstukken aan de kaak! Wat doet de gemeente het bedrijfsleven of burgerij, waar u normaal niets van zou durven zeggen. (Ik raad iedereen aan om ook buiten carnaval te zeggen als je het ergens niet mee eens bent. Goed voorbeeld tijdens de vastelaovend: Leo Keularts (van Paul & Leo) heeft in de Winkbülle-optocht van Heerlen 2019 met zijn compagnon meegelopen met een ketel vol 'plastic soep'. Ik zeg: douze points!)
  • Omkering, wie is de baas? En wie echt? Wie of wat bent u het hele jaar? Kruip eens in de rol van een ander. En? (Dat is in de kern de bedoeling van vastelaovend. Ik verkleed me bijvoorbeeld regelmatig als vrouw met die dagen, dat werkt echt medicinaal. Maar van mij mag je ook als kabouter of banaan de stad in gaan).
  • Tradities in ere houden en rituelen uitvoeren. Welke werken nog en welke niet, misschien is het tijd iets te vernieuwen voor het vanzelf uitgestorven is? (Helemaal mee eens. Als je twee jaar achter mekaar hetzelfde ritueel uitvoert, mag je het een traditie noemen).
  • Eten en drinken in de aanloop naar het vasten. Delen, geef eens een rondje, een sinaasappel, een schouderklop of sjoenkel-arm.
  • Wetteloosheid, overgeven aan (geen tijd of plaats)

En dan, klaar voor de nieuwe start, de wedergeboorte, vanaf morgen wordt alles beter.... (Ik vrees dat 'wedergeboorte' niet echt een thema is op de agenda bij verenigingen of optochtdeelnemers, maar je kunt het altijd uitproberen).

Tip:

Boek eens een lezing bij Rene Haustermans, (www.renehaustermans.nl) hij laat je zien waar het ook weer allemaal om draait. Rene heeft al menig vastelaoveshart uit coma gewekt. (Hahahahaha). Een must voor alle carnavalsverenigingen! (Mee eens, maar pas op; Haustermans is eine lamaeker.)

Kijk de documentaire “NAO ’T ZUUJE” voor wie hem nog niet gezien heeft. Perfecte start van het seizoen! (Zeker doen!)

2. VIER IN EIGEN DORP OF STAD

Hiermee besparen wij naast de brandstof ook nog de extra voorzieningen die voor deze mega evenementen nodig zijn. Daarbij hoeft niemand bob te zijn! Voor diegene die bang zijn de grote menigte te gaan missen, terug naar de kernwaarden; het spiegelen en de rolomkering zijn toch echt veel leuker op een plek waar je de mensen kent. Bij hem kun je... en hij kan altijd zo goed.... Zij kan absoluut niet tegen..... Mocht je ondanks dit toch echt naar de grote stad willen, neem dan de bus of trein. Carnavalsliedjes staan bol van anaekdotes en andere weetjes die de identiteit van een streek weergeven. Durf jullie eigen lokale sjlagers te draaien, thuis en in de kroeg, daarmee versterk je het identiteitsgevoel en de sociale band. (Helemaal eens met dit laatste, ook in de optocht overigens).

3. DE OPTOCHT

Geef een prijs aan de duurzaamste deelnemers! Beoordeel naast de gebruikelijke punten op duurzame aspecten die jullie vereniging het belangrijkste vindt. (De Marjon Heutmekers-wisseltrofee).

4. DE OUTFIT

Kijk in plaats van de folder van de carnavalswarenhuizen eens in jullie streekblaadje, wie heeft het nogal bont gemaakt de afgelopen tijd? Kunt u diegene eens goed de spiegel voorhouden? Op pinterest staan leuke doe het zelf ideeën om eenvoudig zelf een outfit in elkaar te flansen. Ook de weg naar de kringloopwinkels hebben veel carnavalisten al gevonden voor een unieke creatie. Vraag een tante of ze je wilt leren naaien, of organiseer een pekskes- ruilmiddag in het dorp! Je spaart niet alleen geld maar krijgt extra voorpret cadeau!

@ vastelaoves warenhuizen, mochten jullie willen bijdragen aan een duurzame wereld, verkoop dan duurzame carnavalskleding. Bijvoorbeeld: pakjes die geschikt zijn voor meerdere rollen, gemaakt van natuurlijke of gerecyclede stoffen. Neem oude pakjes in en verkoop die weer of laat ze recyclen. Verkoop kleding die gemaakt wordt onder menselijke omstandigheden, liefst niet aan de andere kant van de wereld.

5. SPULLEN

We hebben van alles nodig om onze wagens en outfits compleet te maken. In plaats van het kopen van plastic spulletjes en andere attributen waar we hoofddeksels mee verfraaien, kunnen we onze rol ook met duurzame gebruiksmaterialen uitbeelden. Kijk eerst eens wat er nog in het schuurtje of keukenlade ligt voor we weer een olietanker vol met troep uit China laten komen, die we na drie dagen weer vol met afval terug de oceaan over sturen. (Ik heb samen met Christel eens in de optocht een oude, vieze, vettige deken door de binnenstad van Venlo gesjouwd onder het motto: Sssssst, niks zegge euver de daeke! (ging destijds over Deken Joep Haffmans uit Gulpen die 2 miljoen euro aan kerkgeld had verduisterd en waarover we van het Bisdom niks mochten zeggen tijdens carnaval. Die deken hebben we na afloop ergens gedumpt op de Parade. Excuses alsnog).

6. SCHONE STRATEN (Ik heb moeite met onafbreekbaar spul dat uit spuitbussen en confetti-shooters komt, maar een echte vastelaovesstad herken je aan confetti-resten die in juni nog tussen de stoeptegels zitten. In Venlo, Sittard, Maastricht, Keulen en Stavelot is dat het geval. Vast en zeker op meer plaatsen).

Iedereen herkent het wel, de confetti die na 2 maanden nog onder de bank uit komt. Dat gebeurt niet alleen binnen maar ook in het milieu. Vooral het waterschap merkt de gevolgen van onze festiviteiten. De met chloor gebleekte en geverfde snippers zijn niet de enige rommel die we gewoon op straat gooien. Spuitbusjes met silicone achtige slierten, glitterspray voor in de haren en ga zo maar door. Bedenk dat niets verdwijnt en als wij het niet op kunnen ruimen komt het via de kringlopen misschien wel weer op je eigen bordje terecht. Welke behoeft zit hier eigenlijk achter, waarom doen we dit? Het versieren van de lucht of straat? Of willen we graag iets vies maken zodat na de veegwagen de straat schoon is voor een nieuwe start? Creativiteit gevraagd! Verzin eens iets waar we rommel mee kunnen maken, maar dat niet schadelijk is voor het milieu. Biologisch afbreekbare confetti of confetti die het water zuivert of bloempjes zaait? (Dit is uiteraard de kern van de missie van Heutmekers, en hier is niks mis mee. Jammer dat er zo'n inhoudsloze aanloop aan vooraf gaat).

7. ZORG VOOR ELKAAR

Drinken & rijden kan echt niet meer. Carnavalsvereniging, zorg dat er voorzieningen zijn waardoor niemand in de verleiding komt. Goed voorbeeldgedrag is hygiënefactor. Kinderen zijn kwetsbaar. Zeker met drank in de buurt. Is er iets voor de kinderen georganiseerd waar zij veilig kunnen feesten? (bv een verkeersvrije zone, kinderzaaltje, oppasservice of BOB- rooster voor ouders?) (Dit is zeker een belangrijke zaak maar past niet echt in het duurzaamheidsbetoog van Heutmekers).

8. ENERGIE

Dieselaggregaten om de optochthal warm te houden. Tractoren trekken de wagen en worden voorzien van een extra aggregaat voor de muziek, rookmachines enz. Kijk eens waar jullie allemaal energie voor gebruiken, waar kun je ook zonder? Of kan er iets elektrisch worden aangedreven? (Uiteraard met groene stroom) Zet de verwarming uit. Vaak wordt “de zaal” lekker warm gestookt maar met een hossende menigte loopt de temperatuur snel op.

9. GEZONDHEID

Zo midden in de winter is de weerstand op zijn dieptepunt, bezweet naar binnen naar buiten zonder jas, je kent het wel. Vlak na de oorlog hadden de mensen nog niet zo veel spek op de ribben, toen deelde de prins voedsel uit om de mensen voor het vasten nog even extra kracht te geven. Wat zouden we nu uit kunnen delen om de winter door te komen? Extra vitamines? Smoothie shotjes, groenteburgers en broodjes gezond? De sinaasappelen mogen in ieder geval blijven. Tegenwoordig hebben wij hele ander behoeften om de winter door te komen. Wie weet deelt de nieuwe prins wel groepsknuffels uit? (Afbreekbare knuffels dan graag.)

Gehoorschade bij jeugd is een serieus probleem. Maar wist je ook dat... menige zaate hermenie het niet meer leuk vindt om in de optocht te lopen omdat hun muziek niet te horen is tussen de grote wagens? Dus met iets minder kabaal krijg je naast gezonde oren, wellicht ook weer wat oude deelnemers terug! (Het geluidsniveau, de gehoorschade door decibellen en basgeluiden, het zijn inderdaad zaken waar vastelaovesverenigingen, geluidsbedrijven en wagenbouwers in de toekomst aan kunnen en moeten verbeteren. Huisartsen en specialisten in het ziekenhuis zouden hierover eens een boekje open moeten doen. Het liefst in het plaatselijke vastelaovesblaedje of voor mijn part op L11Alaaf).

10. ETEN EN DRINKEN

In de aanloop naar vasten laten wij ons nog even lekker gaan. Zeker wat eten en drinken betreft. We eten het liefst veel en vettig, te meer omdat vet eten nu eenmaal gunstig werkt op het effect dat de alcohol op ons heeft. Wat we eten heeft enorme impact op onze klimaat footprint. Plantaardig voedsel heeft nauwelijks impact in vergelijking tot dierlijk voedsel. Kies dus gerust voor een vette friet met mayo, maar laat het zuurvlees een keertje achterwegen. (Vooral suikers zijn vergif voor ons lichaam, waarschuwt de Blierickse gewichtsconsulent Rob Visscher.)

Bier, onlosmakelijk verbonden met carnaval. De alcohol helpt ons ontspannen en de realiteit te vergeten. Het zorgt dat wij onze emoties makkelijker tonen en meer durven te zeggen. Als je met carnaval aan iemand vraagt hoe het met hem of haar gaat, krijg je een eerlijk antwoord. Het drinken van bier heeft ook een symbolische waarde. Bij de eerste pils is het begonnen! We delen het bier door elkaar te trakteren.

Bij de effecten van drank kunnen wij wat duurzaamheid betreft uiteraard onze vraagtekens plaatsen. Er is volgens mij een groot verschil in drankgebruik en de manier waarop gevierd wordt. Op plekken waar de kernwaarden nauwelijks meespelen en het echt om verkleed drinken gaat, lijkt drank een doel. Ik vier carnaval in het dorp waar ik ben opgegroeid. Daar is het een middel om de kernwaarden te vieren. In mijn beleving is het drankgebruik en het bijbehorende effect dan veel onschuldiger.

Als we dan toch proberen om zo duurzaam mogelijk te drinken, drink dan lokaal gebrouwen bier. Liefst biologisch om de schade aan ons ecosysteem zoveel mogelijk te beperken. Water heeft wat drank betreft de allerminste impact. Af en toe een glaasje tussendoor voorkomt een kater zodat je de volgende dag weer vroeg verder kunt, goed voor jou en het milieu!

TOT SLOT, WORDT WEER VERLIEFD OP DE VASTELAOVEND, ZING DANS EN GENIET!

Ik begrijp dat dit artikel veel vragen kan oproepen. (Viel wel mee, toch?) Dat is ook de bedoeling. Het woord “duurzaamheid” roept altijd (Ik zou hier 'vaak' van maken) weerstand op, ongeacht de context. Ik kan mij zo voorstellen dat de één of ander zich afvraagt of de carnaval na verduurzaming nog wel de moeite waard zal zijn. Ik hoop u ervan te hebben overtuigd dat het verduurzamen van de vastelaovend juist heel veel kansen met zich meebrengt door de kernwaarden als uitgangspunt te nemen. Ook hoop ik dat dit artikel duurzaamheid binnen carnaval bespreekbaar maakt. Als echte carnavalist is het mij eraan gelegen dat carnaval niet alleen overleeft, maar bloeit om voor altijd het lichtpunt in de winter te kunnen zijn.

Veur Ummer Vastelaovend, alaaf!

(Samengevat: een Bornse missie met lef die wat compacter verteld had kunnen worden. Buuttemarsj, klatsmarsj veur Marjon Heutmekers).

DE AUTEUR

Marjon Heutmekers-Olijve helpt met OLIJFGROEN organisaties te verduurzamen. Als carnavalist heeft zij ondervonden dat waar de essentie van carnaval verloren gaat, het feest zijn charme verliest. Dit gecombineerd met haar missie om duurzame ontwikkeling in Limburg te stimuleren, schreef zij dit stuk. In haar visie betekent verduurzamen een verbetering van de huidige situatie. Ook voor de verduurzaming van carnaval geldt, door de essentie terug te brengen zal de traditie versterken.www.olijfgroen.com

Logo 1Limburg

Vluchtende bestuurder probeert politieauto te rammen

Vluchtende bestuurder probeert politieauto te rammen

Een auto met een Frans kenteken negeerde in de nacht van vrijdag op zaterdag een stopteken van de politie in Gronsveld. Hierna werd de auto tot in het Belgische Namen achtervolgd. Daarbij probeerde de bestuurder een politieauto meerdere keren te rammen.