Krimp in Zuid-Limburg lijkt tot stilstand gekomen

Krimp in Zuid-Limburg lijkt tot stilstand gekomen

Het ziet er naar uit dat de krimp in de regio Zuid Limburg tot stilstand is gekomen.

Deze voorzichtige conclusie onthulde directeur Ortjes van regiobranding Zuid Limburg maandag tijdens een bestuurdersbijeenkomst in Kerkrade. Ortjens baseert zich op cijfers van het CBS waaruit blijkt dat er zich in Zuid Limburg meer mensen vestigen dan er vertrekken, terwijl het sterfteoverschot gelijk blijft. Ortjens benadrukt dat het hier gaat om een trend waarvan nog moet blijken of deze zich de komende jaren voortzet.

Logo 1Limburg

Programma's