Klachten over media-aanbod van L1

Klachten over media-aanbod van L1

L1 doet mee aan Raad voor de Journalistiek

Natuurlijk probeert L1 - via radio, tv en online - zo zorgvuldig mogelijk verslag te doen. Maar waar mensen werken kunnen fouten worden gemaakt. En die zullen we ruimhartig corrigeren indien noodzakelijk.

L1 werkt mee aan de Raad voor de Journalistiek. De Raad is een onafhankelijke instantie, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf. De Raad is een orgaan van zelfregulering voor de media.

Voordat de klager zich tot de Raad kan wenden moet hij zijn bezwaren eerst voorleggen aan het medium (bij de eindverantwoordelijke). Bij L1 kan dat per mail via Hoofdredactie@L1.nl.

Dit dient te gebeuren binnen drie maanden na de journalistieke gedraging waartegen klager bezwaar heeft. Daarna heeft L1 maximaal één maand de gelegenheid om de klacht af te handelen. Als de klager met die afhandeling niet tevreden is of L1 reageert niet, dan kan hij zijn klacht vervolgens bij de Raad voor de Journalistiek indienen.

Ondertiteling tv-programma’s

L1 krijgt vaker de klacht dat tv-programma’s niet ondertiteld worden. Zoals zo vaak is dat een kwestie van geld.

De landelijke publieke omroepen krijgen extra subsidie van de overheid om ondertiteling te betalen. Helaas krijgen de regionale publieke omroepen hier geen subsidie voor, dus mochten we ondertiteling willen faciliteren dan zou dit onherroepelijk ten koste gaan van ons programma-aanbod.

L1 heeft de keuze gemaakt om een zo breed mogelijk media-aanbod te kunnen bieden, ondanks een forse bezuiniging van 1,5 miljoen euro (ruim 10% van onze begroting) per 2017.

Het alternatief om het actuele Limburgse nieuws te volgen is 1Limburg.nl, met geschreven berichten en daarbij video. Soms is deze video ondertiteld. En vaak staat de kern van de video-inhoud ook in het bericht. Minder ideaal dan integrale ondertiteling, maar het is beter dan niets.

Verzoeken tot vergetelheid

L1 volgt bij het beoordelen van verzoeken tot het aanpassen van artikelen op de site, de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek. Daarbij worden de volgende criteria gebruikt bij de beoordeling. Meestal zijn meerdere criteria van toepassing. 

> Heeft klager een rechtstreeks belang bij het verzoek? (Zie ook reglement RvdJ)

> Hoe herleidbaar zijn de gepubliceerde gegevens (zoals naam, bijnaam, initialen, adres, beroep, bedrijfsnaam) naar klager?

> Hoe aantoonbaar ernstig zijn de gevolgen van de vermelding van de persoonsgegevens? Of hoe ernstig kunnen ze zijn? Kan de klager dat ook onderbouwen?

> Was klager op moment van publicatie minderjarig?

> Is klager de auteur of heeft hij meegewerkt aan de publicatie, was hij bekend met de bedoelingen van de journalist en kon hij zich op moment van publicatie voldoende bewust zijn van de gevolgen?

> Is de beschikbaarheid van de volledige informatie in het publieke belang? Gaat het om een betrekkelijke jeugdzonde in een ver verleden of is de informatie (nog steeds) actueel? Denk daarbij niet alleen aan publieke figuren, maar bijvoorbeeld ook aan personen die diensten verlenen waarbij vertrouwelijkheid en/of onbesproken gedrag van groot belang is.

> Hoe relevant is de informatie in de publicatie? Is de informatie van belang om de betrouwbaarheid van de publicatie vast te kunnen stellen? Gaat het om hoofdpersonen of om figuranten? Gaat het om namen of bijvoorbeeld minder ter zake doende adresgegevens?

> Is de feitelijke informatie in de publicatie inmiddels achterhaald gebleken?

> Is het medium de enige bron voor de informatie, of is zij ook elders openbaar gemaakt? Heeft betrokkene daar zelf aan bijgedragen?

> Is sprake van een duidelijk opiniërende kwalificatie aan het adres van klager of veeleer van een feitelijke vaststelling door de journalist?

> Heeft de Raad voor de Journalistiek de publicatie eerder beoordeeld? Indien het oordeel op relevante punten ‘zorgvuldig’ was, zou er minder aanleiding kunnen zijn een verzoek te honoreren. En omgekeerd.

  L1mburg Centraal - 4 augustus 2021

  L1mburg Centraal - 4 augustus 2021

  L1mburg Centraal: Kees heeft de Mooiste Truck van Nederland

  L1mburg Centraal: Kees heeft de Mooiste Truck van Nederland

  L1mburg Centraal: er wordt weer volop gedatet

  L1mburg Centraal: er wordt weer volop gedatet

  Pride Week: Barbara en haar onderzoek naar jonge transgenders

  Pride Week: Barbara en haar onderzoek naar jonge transgenders

  L1mburg Centraal: campings pakken de draad weer op

  L1mburg Centraal: campings pakken de draad weer op

  L1mburg Centraal: boeren hopen dat in oogst geen zware metalen zitten

  L1mburg Centraal: boeren hopen dat in oogst geen zware metalen zitten

  Logo 1Limburg

  Programma's