Kamervragen over politiechef Veldhuis

Kamervragen over politiechef Veldhuis

PvdA-Tweede Kamerlid Attje Kuiken stelt kamervragen over het functioneren van korpschef Gery Veldhuis van de politie Limburg-Zuid.

De PvdA vraagt zich af waarom hij zich de kritiek op zijn functioneren niet aantrekt, en of hij wel de juiste man is om een samengaan van de 2 Limburgse politiekorpsen te begeleiden. Een visitatiecommissie uitte onlangs vernietigende kritiek op het functioneren van Veldhuis. Zo zou hij zich hardop afvragen of het korps zich nog veel moet aantrekken van de ontevreden burger. Ook zou het intellectuele vermogen van het korps gering zijn, en heerst er een gesloten en naar binnen-gerichte cultuur.

Zélf zegt ie zich maar gedeeltelijk te herkennen in de kritiek.

Logo 1Limburg

Programma's