JAARVERSLAG 2018

JAARVERSLAG 2018

Voorwoord van de voorzitter

Hoofdstuk 1 van dit jaarverslag 2018 van de mediaraad heeft als titel “Regionale Mediaraad: werk in uitvoering”. Je kunt aan deze titel gerust toevoegen: “nog steeds”. Door politieke besluiten in Den Haag en beslissingen van het Commissariaat voor de Media in Hilversum hebben wij, als regionale publieke omroep, al jaren te maken met energie- en tijdverslindende veranderingsprocessen.

De eerst verantwoordelijken voor deze veranderingsprocessen zijn het bestuur en de raad van commissarissen van L1. Maar de mediaraad is ook hierbij betrokken. Regelmatig heb ik in vergaderingen van de mediaraad de verzuchting geslaakt dat ik ernaar uitzie om vooral weer bezig te kunnen zijn met onze wettelijke taak: het bepalen van het media-aanbodbeleid.

Toekomstig functioneren

Van belang voor het functioneren van de mediaraad zijn drie zaken die in de discussies over onze toekomst een hoofdrol hebben gespeeld. In de eerste plaats het besluit om niet te fuseren met Omroep Brabant. Wij menen dat een zelfstandige organisatie de enige garantie is voor een Limburgse omroep met een eigen geluid en identiteit.

In de tweede plaats het feit dat de onderlinge verhouding tussen directie en raad van commissarissen aan de ene kant en de mediaraad aan de andere kant duidelijk is vastgelegd in onze statuten. Belangrijkste punt voor ons als mediaraad daarbij was dat er voldoende waarborgen zouden zijn voor het onafhankelijk functioneren van de mediaraad.

Tenslotte is, mede als gevolg van de eisen van het Commissariaat voor de Media, de bestuurlijke structuur van onze omroep aangepast zodat die nu een stuk eenvoudiger is geworden.

Werving nieuwe leden

Aan het einde van deze veranderingsprocessen heeft de mediaraad zijn “eigenlijke” werkzaamheden weer opgepakt. Met name de nieuwe werkwijze voor het bepalen en evalueren van het media-aanbod en het wervingsproces voor nieuwe leden van de mediaraad.

Dit laatste punt is de afgelopen jaren, om de hierboven genoemde ontwikkelingen, steeds weer opgeschoven. Nu we in een nieuwe bestuurlijke omgeving gaan opereren, maken we van de gelegenheid gebruik om ons ook opnieuw te profileren naar de buitenwacht. De website van de mediaraad wordt continu aangepast.

Altijd voldoende animo

Van de leden van de mediaraad is veel gevraagd het afgelopen jaar. Zij hebben echter nooit verzaakt.

Als al iemand verhinderd was voor een bijeenkomst, dan met goede reden. Voor deelname aan werkgroepen was altijd voldoende animo. Ieders inbreng in discussies getuigde van betrokkenheid.

Ik wil hen allen een pluim op de hoed steken en danken voor hun niet aflatende inzet.

Een voorzitter kan zich geen beter gezelschap wensen.

Joep Hahn,
voorzitter regionale mediaraad

Jaarverslagen

Mediaraad

Alle informatie over de mediaraad van L1 is hier te vinden

Jonge Brein College, over de werking van de hersenen bij jongeren

Jonge Brein College, over de werking van de hersenen bij jongeren

Natuurlijk Limburg: Zand en veen

Natuurlijk Limburg: Zand en veen

Limburg Doc Radio: Van geluk spreken, verhalen uit Eikenderveld Heerlen

Limburg Doc Radio: Van geluk spreken, verhalen uit Eikenderveld Heerlen

Limburg Doc: In het hart geraakt, over corona in Kessel

Limburg Doc: In het hart geraakt, over corona in Kessel

Maestro of Music: Guido’s Orchestra en muzikale gasten in Kerkrade

Maestro of Music: Guido’s Orchestra en muzikale gasten in Kerkrade

Óngerwaeg over een blaadje dat Bissie heet

Óngerwaeg over een blaadje dat Bissie heet

Logo 1Limburg

Programma's