JAARVERSLAG 2019

JAARVERSLAG 2019

Klik hier om het jaarverslag van 2019 te bekijken

Voorwoord van de voorzitter

Toen de wereld nog gewoon was. Zo kijk ik nu terug naar 2019. We hebben nog vrolijk carnaval gevierd in 2020 voordat het coronavirus ons leven tijdelijk stil legde. En voor velen voor altijd. Aan een groot deel van de mensheid is fysieke afzondering opgelegd. Het wereldwijde verkeer is krakend tot staan gebracht. Landsgrenzen zijn opeens gesloten. We moeten thuis blijven, teruggetrokken als kluizenaars in onze familiaire grot. Op het moment dat ik dit schrijf, is de uitzonderingstoestand nog van kracht, niet alleen bij ons maar in talrijke landen verspreid over de aardbol.

De maatregelen om het coronavuur te doven hebben ook de programmamakers beperkt in hun werk. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de programmering. Op een aantal plaatsen in dit jaarverslag zal hiervan melding gemaakt worden.

Als we straks weer naar buiten mogen de wijde wereld in, stappen we in een andere tijd, die van na de coronacrisis. Om ons op dit moment, nu we nog leven in coronacrisistijd, te verplaatsen naar de tijd hiervoor, naar vorig jaar, dat vergt bijna verbeeldingskracht. Waar hadden we het toen over? Is er iets van belang te melden? Dit jaarverslag, over 2019, is meer nog dan andere jaren, bedoeld om het geheugen op te frissen. Maar het laat ook zien waarvoor de mediaraad staat, wat zijn taak is en hoe die uitgevoerd wordt. Want ook vóór de corona-crisis was er leven.

De onderwerpen die aan de orde komen gaan over het bepalen van het media-aanbodbeleid en het vaststellen en evalueren van het media-aanbod. Daarnaast worden bereikcijfers en trends besproken. En verder wordt informatie gegeven over de samenstelling en werkwijze van de mediaraad. Deze onderwerpen vloeien voort uit de wettelijke taakopdracht die de mediaraad heeft en zijn dus als verplichte onderdelen van het jaarverslag te beschouwen.

Uitzonderlijk is dat de mediaraad van L1 zich ook met governance-aspecten heeft bezig gehouden. Het betreft discussies over een mogelijke centralisatie van de regionale publieke omroepen (2017), het plan voor een fusie met Omroep Brabant (2018) en de realisatie van de bestuurlijke fusie tussen Stichting Omroep Limburg en L1 (2019). Dat komt door de statutaire positie die de mediaraad had binnen de publiek-private samenwerkingsconstructie van L1. In de nieuwe governance-constructie van L1, die is ontstaan na de bestuurlijke fusie van SOL/L1 per 1 juli 2019, heeft de mediaraad geen verantwoordelijkheid meer voor governance-aspecten. Het zal de laatste keer zijn dat in het jaarverslag van de mediaraad van L1 governance-aspecten aan de orde zijn.

In de nieuwe bestuursconstructie van L1 is veel aandacht besteed aan de onafhankelijke positie van de mediaraad. Garanties voor die onafhankelijkheid zijn neergelegd in de statuten en reglementen van L1. Het feit dat de mediaraad van L1 zijn eigen jaarverslag heeft, is een uiting van deze onafhankelijkheid. We hebben een nieuw ontwerp laten maken voor ons jaarverslag dat vanaf nu alleen nog digitaal beschikbaar is.

In 2020 treed ik af als voorzitter van de mediaraad. Dit is dus de laatste keer dat ik het jaarverslag aanbied. Ik ben mij, door de lange tijd dat ik deze functie heb uitgeoefend, thuis gaan voelen bij L1. Het is mijn club geworden. Ik zal dus altijd supporter blijven. Met enthousiasme en plezier heb ik mij ingezet, geïnspireerd als ik ik werd door al die gedreven professionals en mensen met liefde voor L1.

Heel veel dank en respect voor iedereen bij L1, niet in de laatste plaats voor de leden van de mediaraad. Vrijwilligers van wie veel gevraagd is en zal worden. Het was mij een genoegen. Het ga jullie goed.

Joep Hahn,
voorzitter regionale mediaraad

Jaarverslagen

Mediaraad

Alle informatie over de mediaraad van L1 is hier te vinden

L1mburg Centraal - 26 februari 2021

L1mburg Centraal - 26 februari 2021

L1 Vandaag: het dagboek van Fenna Ograjensek in de tweede lockdown

L1 Vandaag: het dagboek van Fenna Ograjensek in de tweede lockdown

L1mburg Centraal: DJ Limbo Latino brengt lentesingle uit

L1mburg Centraal: DJ Limbo Latino brengt lentesingle uit

L1mburg Centraal: laatste seizoen voor Van der Breggen en Blaak

L1mburg Centraal: laatste seizoen voor Van der Breggen en Blaak

L1mburg Centraal: keeper Piet Velthuizen tekent bij Fortuna

L1mburg Centraal: keeper Piet Velthuizen tekent bij Fortuna

L1mburg Centraal: drukte bij afhaalpunten voor pakketjes

L1mburg Centraal: drukte bij afhaalpunten voor pakketjes

Logo 1Limburg

MVV Maastricht wint derde thuiswedstrijd op rij

MVV Maastricht wint derde thuiswedstrijd op rij

MVV heeft zijn derde thuisoverwinning op rij te pakken. De Maastrichtenaren wonnen met 2-0 van Telstar. Kursad Sürmeli scoorde vlak na rust en invaller Manuel Angiulli verdubbelde in de slotseconden de score.

Programma's