MEDIARAAD: JAARVERSLAG 2018

MEDIARAAD: JAARVERSLAG 2018

Voorwoord van de voorzitter

Hoofdstuk 1 van dit jaarverslag heeft als titel “Regionale Mediaraad: werk in uitvoering”. Je kunt aan deze titel gerust toevoegen: “nog steeds”. Door politieke besluiten in Den Haag en beslissingen van het Commissariaat voor de Media in Hilversum hebben wij, als regionale publieke omroep, al jaren te maken met energie- en tijdvretende veranderingsprocessen. De eerst verantwoordelijke voor deze veranderingsprocessen bij Stichting Omroep Limburg (SOL) is het bestuur. Maar de regionale mediaraad (RMR) wordt noodzakelijkerwijs hierin meegesleept. Regelmatig heb ik in vergaderingen van de RMR de verzuchting geslaakt dat ik ernaar uitzie om vooral weer bezig te kunnen zijn met onze wettelijle taak: het bepalen van het media-aanbodbeleid.

Toekomstig functioneren

Van belang voor het toekomstig functioneren van de RMR zijn drie zaken geweest in het afgelopen jaar. In de eerste plaats het besluit om niet te fuseren met Omroep Brabant. Wij menen dat een zelfstandige organisatie de enige garantie is voor een Limburgse omroep met een eigen geluid en identiteit. In de tweede plaats het feit dat de onderlinge verhouding tussen bestuur en RMR is aangepast aan de nieuwe voorschriften van het Commissariaat voor de Media. Kernpunt van deze vernieuwing is dat de RMR onder verantwoordelijkheid van het bestuur gaat functioneren. Tenslotte hebben bestuur van SOL en van L1 onder druk van het Commissariaat voor de Media besloten tot een bestuurlijke fusie. Door al deze veranderingen moesten statuten en reglementen aangepast worden. Belangrijkste punt voor ons als RMR daarbij was dat er voldoende waarborgen zouden blijven voor het onafhankelijk functioneren van de RMR.

Nieuwe werkwijze

Met het naderend einde van deze veranderingsprocessen heeft de RMR ook zijn eigen werkzaamheden weer opgepakt. Met name de nieuwe werkwijze voor het bepalen en evalueren van het media-aanbod en het wervingsproces voor nieuwe leden van de RMR. Dit laatste punt is de afgelopen jaren, om de hierboven genoemde redenen, steeds weer opgeschoven. Nu we in een nieuwe bestuurlijke omgeving gaan opereren, maken we van de gelegenheid gebruik om ons ook opnieuw te profileren naar de buitenwacht. We zullen ons presenteren via een vernieuwde website. De werving van nieuwe leden zal aansprekend en inspirerend moeten zijn. We willen de rol die de Mediawet ons toebedeelt op eigen wijze invullen.

Van groen naar geel-blauw

Dat doen we als vertegenwoordigers van alle Limburgers voor de omroep van alle Limburgers: L1. In de toekomst zullen we ook voor de RMR het logo van L1 gaan gebruiken. Ons volgend jaarverslag zal dus niet meer gepubliceerd worden onder de groene vlag van SOL, maar onder het geel-blauw van L1.

Altijd voldoende animo

Van de leden van de RMR L1 is veel gevraagd het afgelopen jaar. Zij hebben echter nooit verzaakt.

Als al iemand verhinderd was voor een bijeenkomst, dan met goede reden. Voor deelname aan werkgroepen was altijd voldoende animo. Ieders inbreng in discussies getuigde van betrokkenheid.

Ik wil hen allen een pluim op de hoed steken en danken voor hun niet aflatende inzet.

Een voorzitter kan zich geen beter gezelschap wensen.

Joep Hahn,
voorzitter regionale mediaraad

Meer informatie over de Mediaraad

Alle informatie over de Mediaraad van Stichting Omroep Limburg is hier te vinden >>

Jaarverslagen

Logo 1Limburg

Aanbesteding uitgeschreven voor sneltram Hasselt-Maastricht

Aanbesteding uitgeschreven voor sneltram Hasselt-Maastricht

De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn heeft de aanbesteding uitgeschreven voor de sneltram Hasselt-Maastricht. Bedrijven kunnen zich vanaf nu tot 16 september aanmelden voor de aanleg van de tramlijn van 31 kilometer en de bouw van acht tot achttien…

Programma's