JAARVERSLAG 2021

JAARVERSLAG 2021

Klik hier om het jaarverslag van 2021 te bekijken

Voorwoord van de voorzitter

2021 was ook voor de mediaraad weer een bewogen jaar. Niet alleen hadden wij te maken met vacatures omdat zittingstermijnen afliepen, ook ging onze ondersteuner met pensioen. Door de ontwikkelingen binnen L1 hebben we - naast onze reguliere mediaraadactiviteiten rondom de programmering - relatief veel tijd aan organisatorische zaken moeten besteden. En dat alles veelal online door coronamaatregelen en besmettingen.

Mediaraad op sterkte
Van een aantal leden van de mediaraad liep de termijn af. We zijn verheugd dat de vacatures die hierdoor ontstonden succesvol vervuld zijn. Zo is de continuïteit van de raad geborgd. Immers, zonder leden die allemaal een specifieke stroming binnen Limburg vertegenwoordigen, geen brede vertegenwoordiging van de Limburgse bevolking bij de mediaraad en dus geen brede dialoog over het media-aanbodbeleid en de vertaling hiervan in een activiteitenprogramma.

Strategische aanbodbeleid
In 2021 hebben wij het zoals gebruikelijk vijf keer met de hoofdredacteur over de programmering gehad en daarbij de grenzen van het huidige strategische aanbodbeleid geraakt. Meer specifiek, we hebben het met elkaar en de hoofdredacteur gehad over doelgroepenbeleid (met name over jongeren) en de ontwikkeling naar online als medium voor programmering. In dat kader zijn wij ook blij dat er inmiddels een paar jongere Limburgers nu deel uitmaken van de mediaraad. Dat helpt ons om mee te bewegen met de ontwikkelingen op het gebied van distributie, die toch veelal via de jeugd uiteindelijk mainstream gaat worden.

Compliment
Belangrijk is overigens te vermelden dat naast de bespiegelingen die wij binnen de mediaraad hebben gehouden rondom het aanbod van de toekomst, we ook hebben geconstateerd dat de vertaling van het bestaande media-aanbodbeleid in een activiteitenplan en dus programmering, op prima wijze heeft plaatsgevonden. In lijn met het afgesproken beleid, rekening houdend met de laatste coronaontwikkelingen, en op een wijze die door het Limburgse publiek aantrekkelijk is gevonden. Dat blijkt uit de bereikcijfers (radio, tv, online) én de waardering die ons publiek heeft aangegeven. Een groot compliment waard voor alle mensen binnen L1 die hier samen met de redactie en hoofdredacteur invulling aan hebben gegeven!

Luc Verburgh
Voorzitter mediaraad L1

Jaarverslagen Mediaraad L1

Mediaraad

Alle informatie over de mediaraad van L1 is hier te vinden

Het OLS 2022 volg je bij L1

Het OLS 2022 volg je bij L1

Sjötte: 400 jaar schutterij Gronsveld

Sjötte: 400 jaar schutterij Gronsveld

Limburg Doc: Jan Cober - Keuzes van de maestro

Limburg Doc: Jan Cober - Keuzes van de maestro

Route Regio: vacatureteksten moeten veel aantrekkelijker worden

Route Regio: vacatureteksten moeten veel aantrekkelijker worden

70 jaar WMC - aflevering 4

70 jaar WMC - aflevering 4

Route Regio: het museum van Ad Mater in Weert

Route Regio: het museum van Ad Mater in Weert

Programma's