JAARVERSLAG 2020

JAARVERSLAG 2020

Klik hier om het jaarverslag van 2020 te bekijken

Voorwoord van de voorzitter

Terugkijkend op het jaar 2020 lijkt het bijna bijzonder dat het jaar gewoon is  voorbijgegaan. Bijzonder omdat het hele jaar in het teken van COVID-19 heeft gestaan en veel van ons als individuen en als samenleving heeft gevraagd.

We hebben moeten improviseren, onze plannen moeten bijstellen en met tegenslag en verdriet te maken gehad. Niet alles ging goed of ging de eerste keer goed.

In die context heeft ook de mediaraad het afgelopen jaar zijn werk gedaan. Reguliere vergaderingen werden online meetings en ook het inwerken van de nieuwe leden moest digitaal gebeuren in plaats van, zoals gebruikelijk, ook met kennismaking bij L1 zelf.

Ondanks dit alles hebben we met dank aan de goede voorbereidingen van het secretariaat en de hoofdredactie over de belangrijke zaken omtrent de programmering bij L1 kunnen spreken: kritisch maar constructief. Met als eindkwalificatie dat wij trots zijn op hetgeen bij L1 in dit bijzondere jaar is gerealiseerd en hoe er met het mediaaanbod creatief is ingespeeld op de beperkingen die gepaard gaan met het coronavirus: nieuwe programma’s zijn bedacht en gerealiseerd én er is gebruik gemaakt van bestaand materiaal. Verderop in het jaarverslag van de mediaraad zullen we hier wat verder op ingaan. Kijkend naar de kijk- en luistercijfers mogen we terecht trots
zijn op wat onze provinciale publieke omroep ons allen heeft aangeboden in het jaar 2020.

Alhoewel de mediaraad in de nieuw ingevoerde governance-structuur geen formele rol heeft ten aanzien van ‘bestuurlijke zaken’ die L1 intern betreffen, hebben wij in 2020 wel de nodige aandacht besteed aan de bestuurlijke crisis die al langere tijd bij L1 speelt. Dit omdat wij ons zorgen maken over de lange(re) termijneffecten van een dergelijke crisis op de kwaliteit van het mediaaanbod, de continuïteit van L1 én natuurlijk ook de reputatie van het mediabedrijf. Nadrukkelijk hebben wij bij alle betrokken partijen onze zorgen aangegeven en hen opgeroepen om tot een oplossing van de problemen te komen. Vanuit onze eigen rol blijven wij dan ook de ontwikkelingen binnen L1 volgen en hopen wij op een spoedige verbetering van de situatie.

2020 was ook het jaar van de transitie. Niet alleen is een aantal nieuwe leden van de mediaraad benoemd, maar is ook een nieuwe (onafhankelijke) voorzitter van de mediaraad geworven en benoemd. In september 2020 is afscheid genomen van Joep Hahn, die na vele jaren als voorzitter te hebben gefungeerd, het stokje heeft overgedragen aan ondergetekende. De bijdrage van Joep is erg groot geweest de afgelopen jaren. Niet alleen door de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan het voorzitterschap, maar ook door de belangrijke rol die hij heeft gespeeld in het verder professionaliseren van de governance van het mediabedrijf en de positie van de mediaraad, het bestuur, de hoofdredactie én de raad van commissarissen. De basis voor een gezonde verhouding is daarmee gelegd en het is aan de onderscheiden partijen om hier verder invulling aan te geven. Governance is immers niet alleen een structuur op papier maar met name ook hoe daar in de praktijk invulling aan wordt gegeven.

Luc Verburgh
Voorzitter mediaraad

Jaarverslagen

Mediaraad

Alle informatie over de mediaraad van L1 is hier te vinden

L1mburg Centraal: Chemelot verduurzamen

L1mburg Centraal: Chemelot verduurzamen

L1mburg Centraal: Randstedelingen vinden gewenste rust en ruimte in Limburg

L1mburg Centraal: Randstedelingen vinden gewenste rust en ruimte in Limburg

L1mburg Centraal: World Cleanup Day Sittard

L1mburg Centraal: World Cleanup Day Sittard

Tot en met woensdag droog en rustig weer met 19 tot 21 graden

Tot en met woensdag droog en rustig weer met 19 tot 21 graden

Plat-eweg: Fiorenza bie de kapper

Plat-eweg: Fiorenza bie de kapper

Plat-eweg: Limburg oet de drup concert

Plat-eweg: Limburg oet de drup concert

Logo 1Limburg

Chemelot hoopvol over schonere toekomst

Chemelot hoopvol over schonere toekomst

Industriecomplex Chemelot bij Sittard-Geleen is optimistisch over de gewenste aanleg van nieuwe buisverbindingen met de haven van Rotterdam om groener te kunnen gaan produceren.

Programma's