REGIONALE MEDIARAAD: JAARVERSLAG 2017

REGIONALE MEDIARAAD: JAARVERSLAG 2017

Voorwoord van de voorzitter

Het voorwoord bij het jaarverslag 2016 van de regionale mediaraad van Omroep Limburg sloot ik af met de opmerking dat ik mij geen zorgen meer maakte over de onafhankelijke positie van de regionale mediaraad en de eigen identiteit van de programmering.

De regeringsplannen voor centralisering van de regionale omroepen waren verzand. De opgelegde bezuinigingen zouden we via samenwerking met Omroep Brabant kunnen opvangen. Ik moet bekennen dat ik in de euforie over het afblazen van de centralisering van de regionale omroepen te optimistisch ben geweest. Het hele jaar 2017 zijn plannen uitgewerkt voor intensieve samenwerking, zowel op bestuurlijk als operationeel gebied, tussen Omroep Brabant en Omroep Limburg/L1.

Garantie behoud zendvergunning

Voor ons als regionale mediaraad waren in deze planontwikkeling twee aspecten doorslaggevend voor het slagen ervan, namelijk de garantie voor behoud van de eigen zendvergunning en voor de zelfstandige positie van de regionale mediaraad. Deze garanties hebben we niet kunnen krijgen.

Toen dat duidelijk was, hebben bestuur en regionale mediaraad van Omroep Limburg besloten om buiten een fusie met Omroep Brabant te blijven. Bedrijfsonderdelen van L1 zouden wel kunnen fuseren met Omroep Brabant. Voor de andere deelnemers in het fusieproces (de besturen van Omroep Brabant en van L1) was dit niet acceptabel. Zij hebben het fusieproces vervolgens stop gezet.

Geen zorgen over identiteit

Ik durf nu opnieuw te zeggen dat ik me geen zorgen maak over de autonomie en eigen identiteit van Omroep Limburg/L1. We hebben ons hiervoor, als regionale mediaraad samen met het bestuur, hard gemaakt en dit ook waar gemaakt. In de loop van 2018 moet de rust terug keren ook bij L1. Samen kunnen we bouwen aan de toekomst van de Limburgse regionale omroep waarop we trots zijn.

De Regionale MediaRaad (RMR), voorheen de stichtingsraad, is het in de Mediawet voorgeschreven orgaan dat het beleid bepaalt voor het mediaaanbod bij de publieke regionale omroepen. De naamswijziging komt voort uit de wijzigingen van de Mediawet die in 2017 zijn doorgevoerd. Door allerlei veranderingen en ontwikkelingen in het afgelopen jaar is er veel werk blijven liggen.

Bezinnen op taak

We gaan ons als RMR bezinnen op de invulling van onze taak in het snel veranderend medialandschap. Ik maak van de gelegenheid gebruik om de loftrompet te steken over de leden van de regionale mediaraad.
Met bevlogenheid hebben zij zich ook het afgelopen jaar weer ingezet als vertegenwoordigers van de Limburgse bevolking.
Zij zijn voor mij en voor het bestuur een steun ter behartiging van de belangen van L1 nu en in de toekomst. En nu de discussies over structuren en bestuurlijke verantwoordelijkheid zijn geëindigd, kunnen we nieuwe leden gaan werven voor de RMR.

Joep Hahn,
voorzitter Regionale Mediaraad Omroep Limburg

Meer informatie over Regionale Mediaraad

Alle informatie over de Regionale Mediaraad van Stichting Omroep Limburg is hier te vinden >>

Jaarverslagen

Logo 1Limburg

'Zonder unsafe release kukelt Verstappen ook van podium af'

'Zonder unsafe release kukelt Verstappen ook van podium af'

Volgens Xavier Maassen valt Max Verstappen en het Red Bull-team niets te verwijten na de grand prix van Monaco, ondanks de tijdstraf voor een onveilige pitstop. "Ze hebben alles op alles gezet om naar voren te komen en die winst te pakken, maar gegokt…

Programma's