Iets minder Limburgers

Iets minder Limburgers

Het afgelopen jaar is het aantal inwoners in Limburg licht gedaald. Het is de enige provincie in Nederland waar het aantal inwoners vermindert.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS die woensdag zijn gepubliceerd. De daling komt doordat er meer mensen sterven dan er worden geboren. Ook vertrekken er meer Limburgers naar elders, dan dat er in Limburg komen wonen.

De krimp bleef echter beperkt omdat er meer immigranten dan emigranten waren. In de meeste provincies is het aantal inwoners vorig jaar toegenomen of vrijwel gelijk gebleven. De bevolking groeide in Nederland met 80.000 personen.

Logo 1Limburg

Programma's