Historische stoomlocomotief terug naar Limburg

Historische stoomlocomotief terug naar Limburg

Een historische stoomlocomotief die werd gebruikt in de mijnen komt in 2015 terug naar Limburg.

Daar heeft de dit jaar opgerichte Stichting tot behoud van Mijnlocomotieven voor geijverd. 2015 is uitgeroepen tot het Jaar van de Mijn.

ON-14
Het gaat om de zogenoemde ON-14, die eerst werd ingezet in de Oranje Nassaumijn 2 in Schaesberg en daarna in Oranje Nassaumijn 1 in Heerlen. De stoomlocomotief stamt uit 1924.

Bruikleen
Limburg krijgt de machine in bruikleen van het museum Stoomtrein Goes-Borsele. Na het Jaar van de Mijn moet de locomotief weer terug.

Logo 1Limburg

Programma's