Historicus Hugo Luijten: Napoleon aan basis van ons lintjesstelsel

Historicus Hugo Luijten: Napoleon aan basis van ons lintjesstelsel

Vandaag is de traditiegetrouw de lintjesregen, en in de zuidelijke provincies regent het beduidend harder dan elders in het land.

Is Limburg dan zó koningsgezind? Reden voor onze huishistoricus om in de geschiedenis van lintjes en ordes te duiken.

|

Ridderorde (onderscheiding)

Een ridderorde is een koninklijke of keizerlijke onderscheiding. Ook republieken en de Heilige Stoel kennen ridderorden en er zijn ridderorden die niet aan een staat verbonden zijn.

Er zijn ook kruisridderorden, militaire ridderorden en ridderorden die vooral het karakter van een genootschap hebben.

De ridderorden en de andere onderscheidingen van een staat staan tegenwoordig in een bepaalde hiërarchie ten opzichte van elkaar. Een ridderkruis wordt over het algemeen vóór een andere onderscheiding gedragen. Aan waarde van een onderscheiding doet dat niets af, een in de oorlog verworven Vliegerkruis of een medaille voor het redden van een leven als de Medaille van het Carnegie Heldenfonds wordt na een veel algemener uitgereikt ridderkruis gedragen.

Een Nederlander of Belg draagt de onderscheidingen die hij of zij van zijn of haar koning heeft gekregen. Deze worden in principe niet afgelegd. Daarna komen de ridderkruisen, kruisen, sterren en medailles van andere staten in alfabetische volgorde waarbij men de Franse landsnaam gebruikt. Vroeger was het gebruikelijk om na de onderscheidingen van het eigen land eerst die van de "grote machten" (Rusland, Oostenrijk, Frankrijk, Pruisen, het Verenigd Koninkrijk en Turkije) te dragen, daarna die van de koninkrijken en de Heilige Stoel, de groothertogdommen, de hertogdommen, de vorstendommen en uiteindelijk die van de schaarse republieken.

De versierselen mogen niet gedragen worden door een persoon die er geen recht op heeft. Een knoopsgatversiersel is eigendom van de gedecoreerde. Een medaille blijft echter eigendom van het rijk en is aan de gedecoreerde in bruikleen verstrekt. Bij overlijden moeten de eretekenen worden teruggestuurd, maar desgewenst kunnen de nabestaanden ze tegen betaling van een borgsom behouden.

Medailles die worden teruggestuurd worden zo mogelijk schoongemaakt en gerestaureerd voor een volgende gedecoreerde. Het lint wordt altijd vernieuwd. Is restauratie niet meer mogelijk, dan wordt een medaille omgesmolten ten bate van de schatkist.

L1 Radio

Luister L1 Radio via L1.nl/Radio of op FM 95.3 en 100.3. L1 Radio is ook via DAB+ te beluisteren.

25 jaar regionale tv: De Hemelpaort

25 jaar regionale tv: De Hemelpaort

Emmy Ackermans, Patty Pam Pam en Ghislaine Mommer in Nachsjiech

Emmy Ackermans, Patty Pam Pam en Ghislaine Mommer in Nachsjiech

Die Jungen Original Oberkrainer in Wunderbar

Die Jungen Original Oberkrainer in Wunderbar

Camiel organiseert muziekevenement All About Music

Camiel organiseert muziekevenement All About Music

Óngerwaeg is bie de NASA in Berg

Óngerwaeg is bie de NASA in Berg

Limburg Doc: Lex Nelissen - vluchten kan niet meer

Limburg Doc: Lex Nelissen - vluchten kan niet meer

Programma's