Het Limburgs Hart van Patrick

Het Limburgs Hart van Patrick

Zaterdag 7 en zondag 8 september

Patrick kreeg in oktober 2018 thuis een plotse hartstilstand in bijzijn van zijn twee zoons en zijn echtgenote. Door kordaat handelen van zijn familie is hij gered. Dit ging letterlijk niet zonder ‘slag of stoot’. Patrick werd 50 minuten gereanimeerd en kreeg 18 shocks. Het gaat nu goed met hem, maar de impact was groot. Zijn beide zonen wilde absoluut leren reanimeren. Mogelijk is er sprake van een erfelijke aandoening, Patrick heeft een ICD gekregen en heeft zijn leven weer opgepakt.

Deze week het verhaal van Patrick Verheyden:

Hoe ga je verder na een plotse hartstilstand overleefd te hebben? Limburgse cardiologen gaan op bezoek bij hun patiënten om een antwoord te geven op deze vraag.

L1 zendt van eind mei tot eind september wekelijks een indringend verhaal uit van een patiënt die op een of andere manier is geconfronteerd met plotse hartstilstand.

De actie Mijn Limburgs Hart heeft als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar hart- en vaatziekten in Limburg.

Logo 1Limburg

Programma's