Het Limburgs Hart van Nicole

Het Limburgs Hart van Nicole

Tijdens de sponsorwandeltocht Loop met je dokter 2017 kreeg Nicole Sipers-Helgers een hartstilstand en werd succesvol gereanimeerd door haar cardioloog Prof. dr. Paul Volders. Nicole heeft een genetisch hartdefect waaraan haar 23-jarige zoon overleed. Nicole heeft inmiddels een ICD en haar motto is ondanks haar grote verlies nog altijd ‘geniet van het leven’. Het kan zomaar voorbij zijn

Deze week het verhaal van Nicole Sipers-Helgers.

Hoe ga je verder na een plotse hartstilstand overleefd te hebben? Limburgse cardiologen gaan op bezoek bij hun patiënten om een antwoord te geven op deze vraag.

L1 zendt van eind mei tot eind september wekelijks een indringend verhaal uit van een patiënt die op een of andere manier is geconfronteerd met plotse hartstilstand.

De actie Mijn Limburgs Hart heeft als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar hart- en vaatziekten in Limburg.

Logo 1Limburg

Programma's