Natuurlijk Limburg op zoek naar de schoonheid van het Eyserbos

Natuurlijk Limburg op zoek naar de schoonheid van het Eyserbos

In Natuurlijk Limburg maken we wekelijks een wandeling met Edmond Staal, waarbij we oog hebben voor het kleine.

Vandaag gaan we groen genieten rondom Eys. Houtwallen, heggen, graslanden op hellingen en het Eyserbos. Een fraai Zuid- Limburgs landschap. De graslandpercelen worden niet meer allemaal zo intensief agrarisch gebruikt. Daardoor komen er veel kalkminnende planten voor. Uitgekiend beheer is nodig om de populatie van zeldzame soorten te versterken.

Het Eyserbos is een hellingbos. Het bos is een oud loofbos, plaatselijk oud sparrenbos en nieuwe aanplant. Na de kap bleken er uiterst zeldzame akkeronkruiden te kiemen. Op die locatie komt nu een kalkrijk graanakkertje.

Vanaf de helling is het genieten van het Zuid-Limburgs landschap. In het dal stroomt de Eyserbeek. In het dal van de Eyserbeek ligt het gehucht de Piepert. Dit gehucht ademt nog de rust waar een wandelaar van kan genieten. Bij de Piepert bevindt zich het waterwingebied Roodborn, met holle wegen en graften tussen de velden en weilanden. In het natuurgebied Roodborn ontspringen talrijke bronnen, die door de Waterleiding Maatschappij Limburg worden geëxploiteerd.

Wandelend door het landschap zie je het meest en dan is het groen genieten. Een landschap met heggen, houtwallen en bosjes. Dat geeft een afwisselend geheel en een rijkdom waar veel dieren zich thuis voelen.

We zien in deze aflevering o.a. geelgors, hermelijn, torenvalk, das, havik, fazant, wijngaardslak, grote bonte specht en blauwe kiekendief.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

L1mburg Centraal - 19 september 2021

L1mburg Centraal - 19 september 2021

L1mburg Centraal: Sittard plaatst Toon op een troon

L1mburg Centraal: Sittard plaatst Toon op een troon

L1mburg Centraal: Sam Schröder eindelijk gehuldigd na succesvolle Spelen

L1mburg Centraal: Sam Schröder eindelijk gehuldigd na succesvolle Spelen

L1mburg Centraal: coronapas zorgt voor kopzorgen bij sportclubs

L1mburg Centraal: coronapas zorgt voor kopzorgen bij sportclubs

L1mburg Centraal: opnieuw aangepast Liberation Concert in Margraten

L1mburg Centraal: opnieuw aangepast Liberation Concert in Margraten

Blaaskracht Concert: de opera Rusalka

Blaaskracht Concert: de opera Rusalka

Logo 1Limburg

Programma's