Opbouw

Op Kerstavond 1945 ging Nederlands eerste regionale omroep de lucht in. Met hulp van een Amerikaanse legerzender op het vliegveld in Beek ("Radio Baek") was dagelijks de Regionale Omroep Zuid (R.O.Z.) te horen.

Het radioprogramma was bedoeld om het gezag in de roerige mijnstreek te herstellen. De mijnwerkers moesten hun verantwoordelijkheid tonen voor de opbouw van Nederlandse economie, en zorgen voor een topproductie van steenkool.

De beginjaren

Van de eerste uitzendingen zijn de volgende beelden bewaard gebleven, helaas zonder geluid:

Apart

Al binnen een jaar werd de Limburgse zender samen met de Regionale Omroep Noord en Oost (voor Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland) een apart onderdeel van de Nederlandse Radio Unie, waarin de landelijke omroepverenigingen samenwerkten.

|

R.O.Z.

De NRU werd NOS. Pas rond 1980 ontstonden, los van de NOS, nieuwe regionale omroepen. Na enig verzet werden ook de NOS-omroepen verzelfstandigd. De RONO werd gesplitst in vijf provinciale omroepstichtingen. De R.O.Z. werd in 1988 Stichting Omroep Limburg.

In 1994 wed over Omroep Limburg de volgende documentaire gemaakt:

Fusie

Begin 1997 begon TV8 op de Limburgse kabel, een commerciële omroep die gesteund werd door de Limburgse kranten. Een kort fragment uit een van de eerste nieuwsuitzendingen, op 2 januari 1997, over het protest in Tegelen over de voorgenomen fusie met Venlo:

In september 1997 kreeg Omroep Limburg een televisiepoot.

De provincie Limburg vond dat beide omroepen samen op één kanaal moesten uitzenden. De omroepen gingen samen in L1, eind juni 1999.

Als gevolg van de bedrijvenfusie was het studiogebouw aan de Bankastraat in Maastricht (in 1979 als nieuwbouw door de ROZ in gebruik genomen) te klein geworden.

In opdracht van de Stichting Omroep Limburg is daarom voor L1 een nieuw studio- en kantorencomplex gerealiseerd aan de Ambyerstraat-Zuid in Maastricht.

Mede dankzij financiële steun van de provincie is het een modern en goed geëquipeerd gebouw geworden dat begin 2005 door L1 in gebruik is genomen.

Stichting Omroep Limburg verhuurt het gebouw aan L1 op basis van een langjarige huurovereenkomst.

Internet

L1 is niet alleen radio en tv. Begin 2000 kreeg L1 zijn eerste internetsite, die bij de start niet veel meer was dan wat pagina's met basale informatie over de omroep:

Al snel werd de site uitgebreid met nieuws- en sportberichten, programmainformatie en live radio en tv.

Een beeld van L1.nl in 2006:

In december 2011 kreeg de site een nieuwe smoel en nog meer functionaliteiten: