Gennep tekent wietmanifest

Gennep tekent wietmanifest

De gemeente Gennep gaat een handtekening zetten onder het manifest legale wietteelt.

Een motie van D66 Gennep daarover is door een grote meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Het manifest Joint Regulation is een initiatief van onder andere burgemeester Paul Depla van Heerlen. De initiatiefnemers willen dat de wietteelt gelegaliseerd wordt omdat illegale teelt criminaliteit in de kaart speelt en bovendien voor onveilige situaties zorgt. Inmiddels is het manifest door 41 Nederlandse gemeenten ondertekend.

Logo 1Limburg

Programma's