Gemeente Venray grijpt hard in bij kinderdagverblijf

Gemeente Venray grijpt hard in bij kinderdagverblijf

De directrice van kinderdagverblijf de Nissehoff in Venray zou fysiek en verbaal geweld hebben gebruikt tegen kinderen.

De vrouw mag daarom niet meer op de opvang komen wanneer daar kinderen aanwezig zijn. De gemeente heeft haar een verbod voor een half jaar opgelegd, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per overtreding.

Onderzoek door GGD
De gemeente heeft deze maatregel genomen naar aanleiding van een inspectierapport van de GGD. Daaruit blijkt dat de veiligheid van de kinderen sociaal en emotioneel niet gegarandeerd kon worden.

Kinderen onveilig
De directrice zou geregeld fysiek en verbaal geweld hebben gebruikt, waardoor de kinderen zich onveilig voelden. Ze zou ze door elkaar schudden en hard vastpakken, waardoor een van de kinderen blauwe plekken opliep. De kinderen zouden bang zijn voor de vrouw en gaan huilen als ze binnenkwam. Ook het personeel zou worden geïntimideerd.

Klachten ouders
De GGD deed het onderzoek na klachten van ouders. De Nissehoff in Venray is een kinderdagverblijf op antroposofische grondslag, voor kinderen tussen de 0 en 13 jaar. In totaal zitten er zo'n 50 kinderen.

Logo 1Limburg

Programma's