Geen islamitische ziektegolf op scholen Roermond

Geen islamitische ziektegolf op scholen Roermond

Zes leerlingen van basisscholen in Roermond hebben vrijdag bezoek gehad van een leerplichtambtenaar nadat ze zich ziek hadden gemeld.

Dat zegt de gemeente Roermond. Bij hun werd getwijfeld of ze wel echt ziek waren. Of ook islamitische kinderen zijn gecontroleerd is niet duidelijk. Eerder werd gevreesd dat islamitische kinderen zich massaal zouden ziekmelden omdat zij geen carnaval mogen vieren op school.

De scholen gaven al aan niet de indruk te hebben dat het aantal ziekmeldingen veel hoger lag dan normaal. Onderwijsstichting Swalm & Roer heeft geen signalen ontvangen dat er veel moslimkinderen zich ziek gemeld hebben.

Op vrijwel alle scholen wordt de mogelijkheid geboden om géén carnaval te vieren. Er wordt bijvoorbeeld een lokaal ingericht als bioscoop zodat kinderen zich kunnen onttrekken van het carnavalsgedruis. Swalm & Roer is de koepelorganisatie voor ruim 20 scholen in Roermond en omgeving.

Logo 1Limburg

Programma's